You are here

Vastuullisuuden varmistaminen

Hyvien kumppanien tunnistaminen ja valinta on keskeisintä hankintaketjun vastuullisuudessa. Siten hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen alkaa paljon aiemmin kuin yhtään kauppaa on solmittu tai pisaraakaan raaka-ainetta on toimitettu.

Kumppanin tulee täyttää tiukat vastuullisuusehtomme ja sitoutua toimintansa kehittämiseen myös jatkossa. Teemme vastapuoli-, turvallisuus - ja maineriskien arvioinnin kattavan vastuullisuusarvioinnin rinnalla. Hyväksyttyjen tahojen kanssa jatkamme kaupallisia neuvotteluja ja sovimme yksityiskohtaisesti ehdoista, joita raaka-aineen tulee täyttää.

Uusiutuvien tuotteiden alkuperän tunteminen on perusedellytys, josta emme tingi. Riippumattomat asiantuntijatahot tarkastavat vuosittain, että myös kaikkia muita uusiutuvien tuotteiden tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia noudatetaan. Pitkäaikaisten kumppanien kanssa teemme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen ja viestinnän alueilla.