Vastuullisuus

Vastuullisuus – strategiamme ytimessä

Olemme matkalla kohti maailmaa, joka kamppailee samanaikaisesti ilmastonmuutokseen ja energian kysynnän maailmanlaajuiseen kasvuun liittyvien kysymysten kanssa. Markkinat vaativat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, ja uusia mahdollisuuksia syntyy niille, jotka ovat avoimia muutokselle. 

Energia-ala on muuttumassa merkittävästi. Maailmanlaajuinen sitoutuminen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun vaatii merkittäviä toimia päästöjen pienentämiseksi, ja fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen on väistämätöntä energia-, kuljetus- ja kemikaalimarkkinoilla. Uskomme, että uusiutuville ratkaisuille merkittäviä mahdollisuuksia tiekuljetuksissa, ilmailussa ja muoviteollisuudessa.

Nesteen vastuullisuus

Liiketoimintaamme on ilmastonmuutoksen hillitseminen

Strategiamme ja Way Forward 2030 -ohjelmamme taustalla ovat tarkoituksemme ja visiomme: haluamme jättää tuleville sukupolville elinvoimaisemman maapallon luomalla vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä. Halumme uudistua ja Way Forward -työskentelytapamme ovat kaiken tekemisemme ytimessä ja ohjaavat Nestettä kohti vuotta 2030. Vastuullisuus sisältyy myös arvoihimme, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Maa- ja lentoliikenteen sekä kemianteollisuuden raakaöljyriippuvuuden vähentämiseen tähtäävät vastuullisesti valmistetut tuotteemme ovat merkittävin panoksemme Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon sekä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden ”Ilmastotekoja” (tavoite 13) sekä ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt” (tavoite 11) saavuttamiseen. Näillä ratkaisuilla luomme lisäarvoa yhteiskunnalle ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden pienentää ympäristöjalanjälkeään, mistä hyötyvät lopulta myös ihmiset.

Nesteen uusiutuva diesel on vähentänyt päästöjä jo kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana innovaatio on nostanut Nesteen maailman johtavaksi kiertotalousyhtiöksi biopolttoaineissa ja vähentänyt liikenteen kasvihuonepäästöjä yli 33 miljoonalla tonnilla. 

Tieliikenteen lisäksi kehitämme uusiutuviin polttoaineisiin perustuvia ratkaisuja ja palveluita ilmailualalle. Jatkamme biopohjaisten muovien sekä uusiutuvien liuottimien ja biopohjaisten kemikaalien liiketoimintojemme kehittämistä yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa eri arvoketjuissa. Tavoitteenamme on nostaa tieliikenteen polttoaineisiin kuulumattomien uusiutuvien ratkaisujen osuus 20 %:iin kokonaismyyntimäärästä vuoteen 2020 mennessä. 

Olemme investoineet yhteensä noin 1,5 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiin, ja voimme nykyisin tuottaa vuosittain noin 2,7 miljoonaa tonnia uusiutuvia tuotteita. Ne tarjoavat tehokkaan keinon taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tavoitteenamme on nostaa kapasiteettia yhteensä 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä ja saavuttaa yhteensä neljän miljoonan tonnin kapasiteetti vuoteen 2022 mennessä. Tuotantokapasiteettimme kasvattaminen kasvattaa rooliamme globaalien ilmastopäästöjen vähentämisessä.

Vastuullisuuden johtaminen

Nesteen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa.

Vastuullisuustyö on liiketoimintastrategiamme mahdollistaja, ja vastuullisuustavoitteet ovat olennainen osa liiketoimintojen tavoitteita. Esimerkiksi Nesteen turvallisuusjohtamisen ja -käytäntöjen kehittäminen sekä jätteiden ja tähteiden käytön lisääminen uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa ovat ajankohtaisia strategisia painopisteitä, jotka edellyttävät organisaatiorajat ylittävää osaamisen jakamista ja yhteistyötä.

Nesteen vastuullisuus-, HR- sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSE) tukevat Nesteen liiketoiminta-alueita. Yhtiön vastuullisuustyön päivittäisestä johtamisesta päävastuun kantavat yhtiön johtoryhmään kuuluvat vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä henkilöstö ja turvallisuusjohtaja. Vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti yhtiön hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa sekä käytännön vastuullisuustyöstä vastaavien organisaatioiden, liiketoiminta-alueiden ja jalostamoiden johtoryhmissä.

 

Vastuullisuuden johtaminen