Vastuullisuus

Olennaisuusarviointi

Oheisessa olennaisuusmatriisissamme kuvataan liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta keskeisimmät vastuullisuusaiheet. Matriisi perustuu yhdessä yhtiön keskeisten sidosryhmien kanssa joka toinen vuosi tehtävään olennaisuusarviointiin, joista viimeisimmän toteutimme syksyllä 2016. Arviointi tehtiin lähes 600 sidosryhmien edustajan kanssa, ja siinä tunnistettiin 24 olennaista aihetta. Vuonna 2017 ryhmittelimme nämä 24 olennaista aihetta uudelleen ja yhdistelimme ne yhdeksään aiheeseen. Näin pyrimme varmistamaan tarkemman keskittymisen näihin aiheisiin sekä päivittäisessä toiminnassamme että raportoinnissamme. Katso päivitetty olennaisuusmatriisiimme alla. 

Aloimme aivan vuoden 2018 alussa tehdä olennaisuusarviointia olennaisuusmatriisimme päivittämiseksi. Hyödynnämme arvioinnin tuloksia yhtiön vastuullisuuden työsuunnitelman päivittämisessä sekä vastuullisuuskäytäntöjen kehittämisessä. Pyrimme viestimään näistä teemoista tehokkaasti ja korostamme niitä myös raportoinnissa. 

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusarvioinnin tulokset ja matriisin sisältö

Matriisin keskeisimmät vastuullisuusaiheet ovat pysyneet pääpiirteissään samoina kuin edellisvuosina. Olennaisuusarviointi kirkasti kuitenkin näkemystämme siitä, että uusien uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen, yhtiön toimitusketjujen hallintaan ja läpinäkyvyyteen sekä käytettyjen raaka-aineiden valikoiman kehittämiseen pitää edelleen panostaa. 

Olennaisuusarvioinnin prosessi 2016

Olennaisuusarvio

Olennaisuusmatriisimme sisällöt koottiin syksyllä 2016 kaikille sidosryhmillemme avoimen kansainvälisen verkkodialogin avulla. Dialogi keskittyi kartoittamaan sidosryhmiemme näkemyksiä siitä, miten meidän tulisi kehittää toimintamme vastuullisuutta ja mihin meidän tulisi erityisesti keskittyä vastuullisuustyössämme. 

Välitimme verkkodialogikutsua henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, uutiskirjeellä sekä yhtiön verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia hyödyntämällä. Sidosryhmiä kannustettiin myös jakamaan kutsua eteenpäin.

Noin kaksi viikkoa käynnissä olleeseen, nimettömästi ja kahdella kielellä käytyyn verkkodialogiin osallistui sekä ulkoisia sidosryhmiämme (77 % vastaajista) että henkilöstöämme (23 % vastaajista). Ulkoiset sidosryhmät jakaantuivat kuluttajiin (22 %), asiakkaisiin (10 %), analyytikoihin ja osakkeenomistajiin (8 %) sekä tavaran, palveluiden ja raaka-aineiden toimittajiin (6 %).

Dialogiin osallistui yhteensä lähes 600 henkilöä 17 maasta tai maantieteelliseltä alueelta edustaen yli kymmentä sidosryhmää. Näistä 450 vastaajaa osallistui dialogiin erityisen aktiivisesti.

Olennaisten asioiden tunnistaminen

Sidosryhmämme esittivät omia ehdotuksiaan sekä arvioivat toistensa esittämiä sekä vuosina 2014-2015 olennaisiksi määriteltyjä vastuullisuusaiheita verkkotyökalun avulla. 

Sidosryhmien kaikkein tärkeimpinä pitämät 24 vastuullisuusaihetta jatkokäsiteltiin niin, että 28 johdon edustajaa ja asiantuntijaa arvioi niiden merkittävyyttä pitkän aikavälin liiketoimintamenestykselle. 

Jatkokäsittelyn lopputuloksena syntyi Nesteen olennaisuusmatriisi, jossa yhdistyvät sidosryhmien tärkeinä pitämät vastuullisuusaiheet sekä johdon ja vastuullisuusasiantuntijoiden arviot. Nesteen johto hyväksyi olennaisuusmatriisin lokakuussa 2016. Viestimme olennaisuusarvioinnin tuloksista marraskuussa 2016 julkaistulla tiedotteella