Vastuullisuus

Sidosryhmäyhteistyö

Toiminnallamme on vaikutuksia moniin eri sidosryhmiin. Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtäminen vaikuttaa ratkaisevasti yrityksemme menestykseen ja toimintamme hyväksyttävyyteen. Siksi pyrimme jatkuvaan, aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa keskustellaksemme toiminnastamme ja sen vaikutuksista, tavoitteista ja riskeistä. Selvitämme säännöllisesti sidosryhmiemme näkemyksiä toiminnastamme, järjestämme tapahtumia ja tapaamisia sekä osallistumme toimialamme ja liiketoimintamme kannalta merkittäviin seminaareihin ja tilaisuuksiin. 

Sidosryhmäyhteistyö on koko toimintamme kattavaa ja osa päivittäistä työntekoa ja johtamista. Kokonaisuutta johtavat pääasiassa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta, viestinnästä ja brändimarkkinoinnista sekä sijoittajasuhteista vastaavat johtajat. Aiheeseen liittyviä teemoja käsitellään muun muassa vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden ohjausryhmässä. Yhteistyöstä asiakkaiden kanssa vastaavat yhtiön liiketoiminnot.

Tavoitteenamme on vuoropuhelun kautta pystyä ymmärtämään entistä paremmin liiketoimintaympäristöömme ja vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat:

  • Yritysasiakkaat ja kuluttajat 
  • Analyytikot ja osakkeenomistajat
  • Viranomaiset, päättäjät ja lainsäätäjät
  • Tavaran, raaka-aineiden ja palveluiden toimittajat 
  • Kansalais-, teollisuusjärjestöt ja yhteistyöorganisaatiot 
  • Yliopistot ja tutkimusorganisaatiot 
  • Paikallisyhteisöt 
  • Media
  • Oma henkilöstömme ja yhtiön johto

Sidosryhmien neuvottelukunta edistää vuoropuhelua

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunta on ryhmä, johon hallituksemme kutsuu yhtiön ulkopuolisia jäseniä. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen tavoitteena on omalta osaltaan ylläpitää ja edistää sidosryhmiemme kanssa käytävää vuoropuhelua. Neuvottelukunnassa keskustellaan muun muassa toiminnastamme ja sen kehittymisestä sekä toimintaympäristön muutoksista. Neuvottelukunnan työhön osallistuu kolme henkilöstömme keskuudestaan ehdottamaa jäsentä.