You are here

Henkilöstöpolitiikka

Nesteen henkilöstöpolitiikka on kuvattu yhtiön johtamisjärjestelmässä ja sen tärkeimmät periaatteet ovat:

  • Johtajuuden ja yrityskulttuurin jatkuvan kehittämisen korostaminen.
  • Arvojen mukainen käyttäytyminen ja jokaisen vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestään erinomaisten tulosten saavuttamiseksi.
  • Yhtäläiset oikeudet sukupuoleen, etniseen alkuperään, ikään, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen ja muihin vastaaviin asioihin katsomatta.
  • Sitoutuminen kehittämään työyhteisöä, jossa jokainen ymmärtää työnsä merkityksen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
  • Tasapuolinen ja kohtuullinen palkitseminen, joka perustuu sekä yksilö- että yhteisiin suorituksiin.

Nesteen keskeisenä periaatteena on, että kaikkialla ja kaikessa toiminnassa noudatetaan tinkimättä kunkin toimintamaan lakeja, viranomaisten määräyksiä ja vahvoja eettisiä periaatteita sekä hyviä tapoja.