You are here

Kestävän kehityksen periaatteet biopolttoaineille

Neste valmistaa Neste uusiutuvaa dieseliä kestävän kehityksen periaattein

 • Tunnemme raaka-aineidemme elinkaaren ja alkuperän.
 • Valitsemme toimittajamme huolellisesti. Painotamme toimittajan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisten asioiden hyvää hoitamista.
 • Edellytämme, että toimittajamme pyrkivät kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja sisällytämme tätä koskevat vaatimukset keskinäisiin sopimuksiimme.
 • Olemme sitoutuneet hankkimaan vain kestävästi tuotettuja raaka-aineita.
 • Teemme ja teetämme tarkastuksia ja tarkkailemme muutoinkin koko toimitusketjua.
 • Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa heidän toimintansa parantamiseksi.
 • Sitoudumme sertifiointijärjestelmiin ja sääntelyyn, joilla parannetaan raaka-aineiden kestävää tuotantoa.

Toimittajat

Toimittajan on noudatettava maassaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi Neste edellyttää, että toimittaja

 • tukee kestävää kehitystä ja sitoutuu liiketoimintansa jatkuvaan terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden (HSE) parantamiseen
 • kehittää terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden sekä kestävän kehityksen säädöksiä ja standardeja yhdessä hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa
 • kunnioittaa ihmisoikeuksia ja edistää aktiivisesti työturvallisuutta ja
 • toimii hyvän liiketoimintaetiikan mukaisesti.

Tuotanto

 • Käytämme tehokkaita tuotantomenetelmiä, jotka vastaavat ISO:n ja OHSAS:n ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- sekä laatustandardivaatimuksia.
 • Parannamme jatkuvasti tuotannon turvallisuutta.
 • Kehitämme tuotantomenetelmiämme, jotta voimme hyödyntää uusia raaka-aineita.

Lopputuotteet

 • Kehitämme ja markkinoimme laadukkaita tuotteita, jotka vähentävät haitallisia päästöjä ja soveltuvat nykyisille moottoreille.
 • Parannamme tuotantoketjun kasvihuonekaasu- ja energiatasetta ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja kumppaneillemme teknologioita, jotka vastaavat nykyisiä ja tulevia säädöksiä.