You are here

Nesteen kestävän kehityksen politiikka

  • Toimintamme on sosiaalisesti vastuullista, ympäristöä kunnioittavaa ja taloudellisesti kannattavaa.
  • Kaikki toimintomme ovat turvallisia yhtiön työntekijöille, naapurustolle, alihankkijoille, asiakkaille ja ympäristölle.
  • Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa ja kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia.
  • Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita, jotka tukevat kestävää kehitystä, hidastavat ilmastonmuutosta ja parantavat paikallista ilmanlaatua.
  • Olemme sitoutuneet entistä kestävämpien ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.
  • Käytämme luonnonvaroja vastuullisesti ja pyrimme aktiivisesti kehittämään toimitusketjuamme kestäviä tuotantokäytäntöjä kohden.

Neste noudattaa OECD:n monikansallisille yrityksille antamia suosituksia sekä suosituksia yhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Lisäksi se toimii YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusoikeuksia koskevan julistuksen ja työelämän oikeuksien mukaisesti.