You are here

Metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevat ohjeet

Nesteen näkemyksen mukaan biopolttoaineet ovat tärkeässä roolissa taistelussa ilmastomuutosta vastaan. Sen vuoksi haluamme varmistaa, että asiakkaille tarjoamamme biopolttoaineet edistävät kestävämpää tulevaisuutta. Varmistamme, että kaikki tuotannon negatiiviset vaikutukset huomioidaan ja minimoidaan.

Koska metsäkatoa pidetään yhtenä vakavimmista biomassan käyttöön liittyvistä ongelmista, olemme laatineet toimintaohjeet, joilla varmistamme etteivät käyttämämme raaka-aineet aiheuta suoria tai epäsuoria tuhoja arvokkailla metsäalueilla.