Vastuullisuus

Nesteen eettiset säännöt palvelutoimittajille

Olemme päivittäneet toimittajien eettiset säännöt, ja niitä sovelletaan maailmanlaajuisesti kaikkiin Neste-yhtiöiden tekemiin sopimuksiin 1. tammikuuta 2020 alkaen. Se koskee sekä suoria että epäsuoria hankintoja.

Neste on sitoutunut noudattamaan toimintaansa koskevia lakeja, säädöksiä ja kansainvälisiä yleissopimuksia. Näissä eettisissä säännöissä määritellään ne perusvaatimukset, joita Neste odottaa kaikkien toimittajiensa noudattavan ja toteuttavan liiketoiminnassaan. 

Neste toimii rehellisesti toimittajiaan kohtaan ja kohtelee näitä ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti. Toimittajan kykyä täyttää näiden eettisten sääntöjen vaatimukset pidetään merkittävänä tekijänä silloin, kun Neste päättää liikesuhteen aloittamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa. 

Näihin eettisiin sääntöihin liittyvät ilmoitukset ja tiedustelut tehdään osoitteeseen suppliercode@neste.com.