You are here

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet

Seuraavat seitsemän periaatetta määrittävät Nesteen ihmisoikeuksia koskevat lähestymistavat ja standardit ja pitävät samalla yllä parhaita käytäntöjä ja eettisiä liiketoimintatapoja. Neste odottaa liikekumppaniensa sitoutuvan yhtä kunnianhimoisiin tavoitteisiin oikeudenhaltijoita kohtaan, joihin Nesteen ja sen liikekumppaneiden toimet ja toiminnot vaikuttavat, ja toimivan sen mukaisesti. Näihin velvollisuuksiin kuuluu ihmisoikeusvaikutuksiin tarttuminen paitsi työpaikalla myös yhteisöissä, joihin Nesteen liiketoiminta vaikuttaa. Liikekumppanit voivat soveltaa näitä periaatteita korvaamalla sanan Neste liikekumppanin nimellä ja vastaavasti seuraavissa periaatteissa määritellyt liikekumppanit tarkoittavat silloin liikekumppaneiden kolmansia osapuolia. 

Reilu työllistäminen

 • Oikeudenmukaiset palkat
 • Oikeus reiluihin ja hyviin työolosuhteisiin ja -aikoihin 
 • Oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen, järjestäytymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

Terveys ja turvallisuus

 • Työturvallisuus 
 • Oikeus terveyteen
 • Kuluttajien suojelu

Tasa-arvo

 • Monimuotoisuus ja syrjimättömyys
 • Ahdistelu- ja kiusaamiskielto 

Lasten ja nuorten työntekijöiden oikeudet

 • Kielto käyttää tiettyä ikää nuorempaa lapsityövoimaa
 • Lasten oikeus koulutukseen ja terveyteen 
 • Alaikäraja vaarallisiin töihin nuorille työntekijöille
 • Nuorten työntekijöiden oikeus oikeudenmukaisiin ja hyviin työolosuhteisiin ja -aikoihin

Pakkotyö

 • Oikeus vapauteen orjuudesta ja pakkotyöstä 
 • Epäselvien ja laittomien työsopimusten kielto
 • Velkaorjuuskielto

Oikeudenmukainen kohtelu 

 • Oikeus tehokkaaseen oikaisuun
 • Oikeus tasavertaiseen lain suojaan
 • Sanan- ja ilmaisunvapaus 
 • Tietosuoja 

Sosiaalinen ja taloudellinen kehitys

 • Oikeus sosiaaliturvaan ja taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen
 • Vähemmistöjen oikeudet