You are here

Nesteen ihmisoikeussitoumus

Neste on vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja sitoutunut poistamaan kielteiset ihmisoikeusvaikutukset liiketoiminnastaan ja arvoketjustaan. Neste edellyttää liikekumppaneidensa sitoutuvan samalla tavalla kunnioittamaan ja parantamaan ihmisoikeuksia. Neste tukee positiivisia käytäntöjä, jotka auttavat edistämään Nesteen oikeudenhaltijoiden ihmisoikeuksien toteutumista.

Neste kunnioittaa YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden  mukaisesti kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa  määritettyjä oikeuksia ja arvoja sekä Kansainvälisen työjärjestön kahdeksan perussopimuksen perusoikeuksia, jotka on määritetty Kansainvälisen työjärjestön julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.  Neste osallistuu myös Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja noudattaa sen kymmentä periaatetta. 

Nesteen vähimmäisnormina on kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Jos kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien vaatimuksissa on eroja, Neste pyrkii noudattamaan tiukempaa normia ja etsimään ratkaisuja kyseisten normien kunnioittamiseen asianomaisten sidosryhmien kanssa.

Neste osoittaa sitoutumistaan ja tarttuu ihmisoikeusvaikutuksiinsa noudattamalla human rights due diligence -käytäntöjä. Neste uskoo, että paras tapa parantaa ihmisoikeuksia ja työskentelystandardeja maailmanlaajuisesti on tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Neste etsii aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja käyttää vaikutusvaltaansa, jotta ihmisoikeuksia voidaan parantaa ja toteuttaa jatkuvasti.

Neste ymmärtää, että yritysten toiminnalla on suuri vaikutus ihmisoikeuksiin, joten Neste on sitoutunut edistämään positiivisia ihmisoikeusvaikutuksia. Neste toimittaa asiakkailleen puhtaita ja uusiutuvia energiaratkaisuja ja auttaa heitä vastaamaan ympäristöhaasteisiin. Näin Neste aktiivisesti ehkäisee ympäristöä koskevia uhkia, kuten ilmastonmuutosta, ja niiden aiheuttamaa yhteiskuntien epätasa-arvon ja köyhyyden lisääntymistä.