You are here

Vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet

Toimintaamme liittyy useita vastuullisuutta koskevia riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on tunnistaa näitä toimintaamme liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja ennaltaehkäistä tai mahdollistaa niiden tapahtuminen.

Emme harjoita öljynetsintää tai -poraustoimintaa, mikä vähentää merkittävästi suoria ympäristöriskejämme.

Vastuullisuus luo liiketoiminnalle mahdollisuuksia

Vastuullisuus merkitsee meille mahdollisuuksia, sillä ilmastonmuutoksen hillitseminen on liiketoimintaamme.

Uusiutuvat polttoaineet ovat yksi merkittävimmistä keinoista vastata liikenteen kasvavaan energiantarpeeseen ja luovat sitä kautta kasvun mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Itse kehittämämme NEXBTL-teknologia tarjoaa kasvua myös liikenteen ulkopuolella, esimerkiksi kemianteollisuudessa.

Raportoimme merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät riskimme vuosittain vuosikertomuskokonaisuuteen kuuluvassa hallituksen toimintakertomuksessa (ks. Nesteen vuosikertomus 2019).