You are here

Työhyvinvoinnin mittaaminen kertoo, miten meillä menee

Neste people

Toteutamme tutkimuksia ja kyselyitä, jotta pysyisimme ajan tasalla työntekijöidemme muutosvalmiudesta, hyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta. Menestyksemme ei nimittäin ole kiinni vain siitä, mitä me teemme, vaan myös siitä, miten meillä menee. Vuonna 2017 suunnittelimme ja toteutimme uuden People Survey -ohjelman mahdollistaaksemme liiketoimintakriittisten muutosten jatkuvan seurannan. “Miten”-osa-aluetta vahvistaaksemme kehitämme johtamisjärjestelmäämme ja otamme käyttöön käyttäjäystävällisemmän alustan järjestelmälle vuonna 2018. 

Marraskuussa 2017 toteutimme lyhyen työntekijöiden pulssikyselyn lisätäksemme ymmärrystämme strategia- ja turvallisuusasioista. Kysely täydentää vuonna 2016 toteutettua laajempaa Forward-kyselyä. Pulssikyselyn tulokset auttavat meitä arvioimaan kehitystoimiemme tehokkuutta ja tunnistamaan alueita, joilla voisimme tarjota tiimeille tuoretta tietämystä tukeaksemme heitä jatkuvassa kehittymisessä. Positiivisten vastausten osuus strategiaan liittyvissä kysymyksissä säilyi korkealla 84 % tasolla (2016: 84 %) verrattuna maailmanlaajuiseen viiteryhmään. Positiivisten vastausten osuus kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä kasvoi ja ylsi keskimäärin 84 %:iin (2016: 81 %) eli hyvälle tasolle maailmanlaajuiseen viiteryhmän verrattuna.

Käynnistimme uusille työntekijöille maailmanlaajuisen perehdytysmallin, jossa esittelemme arvomme, strategiamme, asennoitumisemme sekä ohjeet eettisiin kysymyksiin ja turvallisuuteen sekä kehittymismahdollisuudet Nesteellä. Malli sai positiivista palautetta New hire -kyselyssämme, jota käytämme ymmärtääksemme uusien Nesteen työntekijöiden motivaatiota sekä työntekijäkokemuksia.

Joustava lähestymistapa työhön edistää työhyvinvointia ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa

Olemme siirtymässä joustavampaan lähestymistapaan työn osalta. Siihen kuuluvat tilojemme muokkaaminen tarjoamaan monikäyttöisiä työskentelytiloja sekä muun muassa etätyöhön kannustaminen ja Googlen yhteistyötyökalujen täysimittainen käyttöönotto. Joustavalla lähestymistavalla pyritään tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista siten, että työntekijät saavat itse valita parhaan työskentelytavan omien tehtäviensä ja oman työnsä luonteen mukaisesti. Työhyvinvointi ja työn ja vapaa-ajan tasapaino voidaan saavuttaa paremmin lisäämällä joustavuutta. Tähänastiset tulokset ovat olleet rohkaisevia. Espoon pääkonttorissa toteutetusta kyselystä saatu palaute on ollut positiivista: "toimintaperusteinen toimisto" sai neljä pistettä (asteikolla 1–5, jossa 5 paras) ja "joustava työskentely" sai yhteensä 8,9 pistettä (asteikolla 1–10, jossa 10 paras). Vuonna 2018 keskitymme vahvistamaan näiden uusien työskentelytapojen käyttöönottoa.