You are here

Neste julkaisi digitaalisen toimittajien vastuullisuusportaalin vuoropuheluun uusiutuvien tuotteiden raaka-ainetoimittajien kanssa

Neste on julkaissut toimittajien vastuullisuusportaalin (Supplier Sustainability Portal, SSP) ensimmäisen version valitulle ryhmälle uusiutuvien tuotteiden raaka-ainetoimittajia. Portaalia testataan ja kehitetään edelleen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Sen käyttöönotto toteutetaan asteittain tavoitteena kattaa kaikki Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden toimittajat vuoden 2019 loppuun mennessä. Testijakson aikana portaalia täydennetään uusilla toiminnoilla, jotka perustuvat käyttäjiltä saatuun palautteeseen.

Digitaalisen toimittajatyökalun kehittäminen alkoi kaksi vuotta sitten vuoden 2016 startup- ja kasvutapahtuma Slush Helsingissä, jossa lanseerasimme kaikille avoimen toimitusketjun digitalisointihaasteen. Toukokuussa 2017 järjestimme ensimmäisen maailmanlaajuisen vastuullisuushackathonin Helsingissä ja Singaporessa, minkä jälkeen käynnistimme portaalin demoversion kehittämisen. Pilottiversio esiteltiin vuoden 2017 lopulla. Portaalia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä toimittajien kanssa.

”Olemme tavanneet toimittajiamme Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa ja keränneet heiltä palautetta. Palaute on ollut valtaosaltaan kannustavaa ja positiivista. Toimittajat uskovat digitalisaation tehostavan raportointia ja tukevan molemminpuolisesti arvokkaan kumppanuuden rakentamista Nesteen kanssa”, sanoo Nesteen vastuullisuusasiantuntija Eveliina Vikström, joka vastaa toimittajaportaalin kehityshankkeesta.

Digitalisaatio tukee kestävää kasvua

Laaja uusiutuvien raaka-aineiden valikoima on edellytys kestävään kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Nesteen uusiutuvien tuotteiden segmentissä. Koska toimittajien määrä kasvaa, tarvitsemme luotettavan ja varman kanavan toimitusketjun vastuullisuuden hallintaan ja yhteydenpitoon raaka-ainetoimittajien kanssa. 

Portaalin ensimmäinen versio tukee uusien raaka-ainetoimittajien perehdytystä, vastuullisuustietojen toimittamista raaka-ainetoimituksista sekä jatkuvaa toimittajien sitouttamista ja yhteydenpitoa Nesteen ja sen toimittajien välillä. Se toimii myös ajankohtaisten vastuullisuusvaatimuksia koskevien tietojen jakamisen ja yhteydenpidon työkaluna, jolla varmistetaan, että toimittajat täyttävät vastuullisuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen liittyvät vaatimukset. 

Portaali käsittelee vastuullisuustietoja kolmella tasolla, joita ovat raaka-aineita toimittavat yritykset, raaka-aineet ja yksittäiset toimitukset. Näiden tasojen kautta vastuullisuustiedot saadaan liitetyksi jokaiseen toimitukseen ja suoraan liiketoimintaan. 

”Tausta-ajatuksena on yhteistyö, jakaminen ja kehittäminen, ei kontrollointi eikä tuomitseminen. Toivomme pystyvämme rakentamaan lisäarvoa tuottavia ja vaivattomia kumppanuuksia toimittajiemme kanssa. Haluamme auttaa heitä parantamaan vastuullisuustyötään ja -tuoksiaan markkinoiden ja sidosryhmien odotusten mukaisesti”, Eveliina Vikström kertoo.