You are here

Tuote- ja kemikaaliturvallisuus vuonna 2018

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) julkaisi uudet ohjeet kemialliselta koostumukseltaan tavanomaisia mineraaliöljyjä vastaavien uusiutuvien polttoaineiden kuljetukseen. Vuoden 2019 alusta lähtien runsaasti energiaa sisältäviä polttoaineita, kuten Neste MY uusiutuvaa dieseliä ja niiden sekoituksia, on ollut mahdollista kuljettaa öljytankkereilla (Marpol, Liite I). Tämän uskotaan olevan kemikaalitankkerien (Marpol, Liite II) käyttöä polttoainetehokkaampaa, mikä oli aiemmin ainoa vaihtoehto.

Aloitimme hankkeen työhygienian ja turvallisuuden parantamiseksi Suomen jalostamoilla ja terminaaleilla esittelemällä suoraan osoittavat hiilivetymittarit työlupien myöntäjille. Hankkeen toteutus sisältää myös koulutuksia ja se jatkuu vuonna 2019.

Jatkoimme työtä varmistaaksemme, että työntekijämme käsittelevät turvallisesti kaikkia raaka-aineita, mukaan lukien nesteytettyä jätemuovia. Jatkoimme työtä varmistaaksemme myös, että eri raaka-aineet ja lopputuotteet täyttävät REACH-asetuksen vaatimukset. Monia Neste-konsernin aineita koskevia REACH-asetukseen perustuvia tiedonjakamissopimuksia on neuvoteltu ja allekirjoitettu vuonna 2018.

Jatkoimme valmistautumista vuonna 2020 EU:ssa voimaan tulevaan harmonisoituun myrkytystietokeskusilmoitusmenettelyyn saatavilla olevan Euroopan kemikaaliviraston ohjeistuksen pohjalta.  

Kansallinen KemiDigi-hanke jatkui Suomessa. Hankkeen tavoitteena on luoda portaali viranomaisille toimitettaville kemikaalitiedoille. Neste osallistui pilottiin aktiivisesti varmistaakseen portaalin käytettävyyden kaikkien käyttäjien kannalta. Portaalin odotetaan olevan valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2019.

Tuote- ja kemikaaliturvallisuuskoulutus sisällytettiin Suomessa uusille tuotannon ja logistiikan  esimiehille suunnattuun esimiesvalmennukseemme. Siitä tuli myös osa pakollista työturvallisuuskorttikoulutusta, jota järjestetään kaikille tuotannossa toimiville työntekijöille ja toimihenkilöille Suomessa.

Poikkeava bensiinitoimitus­erä selvitettiin yhteistyöllä 

Lokakuussa Nesteellä huomattiin, että yksi Porvoon jalostamolla heinäkuussa 2018 tuotettu bensiinierä sisälsi normaalia enemmän natriumia, vaikka tuote täyttikin polttoaineelle asetetut standardivaatimukset. Asia tuli tietoisuuteen, kun suomalainen Mercedes-Benzin jälleenmyyjä VEHO alkoi tutkia läheisessä yhteistyössä kanssamme syytä siihen, että joidenkin Mercedes-Benz-bensiiniautojen moottorivian varoitusvalo syttyi tankkaamisen jälkeen. 

Tutkimuksissa selvisi, että tavallista korkeampi natriumpitoisuus oli myötävaikuttanut kemialliseen reaktioon, joka aiheutti metallisuolan kertymistä tietyntyyppisiin näissä Mercedes-Benzeissä käytettäviin polttoainesuuttimiin. Ongelmaa esiintyi joissakin autoissa vain Suomessa ja se ratkaistiin tietyille Mercedes-Benz-malleille tehtävällä vuosihuollon tai muun korjauksen yhteydessä tehtävällä lisäainekäsittelyllä. Neste on sittemmin kiristänyt jo aiemmin tiukkoja laadunvarmistuskäytäntöjään ja ohjeistustaan, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään tulevaisuudessa.

Lue aiheesta kertova lehdistötiedotteemme.