You are here

Tutkimuksilla ja kyselyillä tietoa henkilöstömme näkemyksistä

Toteutamme henkilöstötutkimuksia tarpeen mukaan sen sijaan, että ne sidottaisiin ennalta määrättyihin aikatauluihin. Näin varmistamme joustavan ja sen hetken tarpeisiin mukautuvan tiedonkeruun. Joustavia ja nopeita pulssikyselyitä käytetään yksilöityjen asioiden ja aihealueiden seurantaan. 

Vuoden 2017 lopussa teimme pulssikyselyn, jonka tulokset valmistuivat vuoden 2018 alussa. Tulokset osoittavat, että 84 % työntekijöistämme suhtautui positiivisesti sekä Nesteen strategiaan että turvallisuuteen. 86 % työntekijöistämme ymmärsi strategiamme hyvin ja 92 % uskoi, että yhtiöllä on loistava tulevaisuus. Strategiaa koskevat tulokset pysyivät hyvinä, 13 % maailmanlaajuisen vertailuarvon yläpuolella. Myös turvallisuutta koskevat tulokset ylittivät maailmanlaajuisen vertailuarvon ja paranivat 3 %-yksikköä vuoden 2016 tutkimuksesta.

Toteutamme kattavamman henkilöstötutkimuksen joka toinen vuosi saadaksemme kattavamman näkemyksen henkilöstön kehittämisasioista ja kerätäksemme vertailutietoja muista yrityksistä ja toimialoista. Viimeisin tutkimus tehtiin tammikuussa 2019, ja sen tuloksia esitellään vuoden 2019 raportissa.

Olemme kehittäneet menetelmiämme henkilöstötutkimusten tietojen analysoimiseksi. Pyrimme määrittelemään tiettyjen indikaattoreiden ja ihmisten käyttäytymisen väliset syy-seuraussuhteet, jotta voimme ennakoida ja tunnistaa riskit ja puuttua oikea-aikaisesti esimerkiksi antamalla suosituksia ja ryhtymällä toimiin. Uusi työkalu tarjoaa reaaliaikaisia dashboard-tyyppisiä välineitä linjaesimiehille, ennusteita sekä kyselyiden välistä analytiikkaa älykkäämpään päätöksentekoon.