Vastuullisuus

Työntekijöiden hyvinvointi ja kognitiivinen ergonomia tutkimuksen kohteena

Teimme yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa selvityksen työn kuormittavuustekijöistä Nesteen pääkonttorissa Espoossa, Porvoon jalostamolla ja Nesteellä Alankomaissa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa henkilöstön suorituskykyä vähentämällä kognitiivista kuormitusta. Tällä pyritään pienentämään terveys- ja turvallisuusriskejä työelämässä, jossa vaaditaan nopeaa työtahtia ja itsensä johtamisen taitoja. Selvitystä täydennettiin seurantatutkimuksella joka toteutettiin Nesteellä Alankomaissa.

Tulokset olivat yleisesti positiivisia: henkilöstö nauttii työstä joustavassa työympäristössä ja saa energiaa uuden oppimisesta. Kognitiivista rasitusta sen sijaan aiheuttavat useiden tehtävien samanaikainen työstäminen, keskeytykset, häiriötekijät ja riittämättömät ohjeet.  Rasitusta koetaan melko yleisesti etenkin pääkonttorissa työskentelevien keskuudessa.

Porvoon jalostamolla työskentelevät vastaajat pitivät ohjeita pääosin selkeinä ja riittävinä. Koska olemme kuitenkin turvallisuusherkällä alalla, pienetkin ristiriidat tai epäselvyydet ohjeissa voivat aiheuttaa riskin ja johtaa virheeseen. Tämän riskin lieventämiseksi olemme korostaneet selkeyttä uudistetussa Nesteen johtamisjärjestelmässä, jossa pyrimme vähentämään ohjeiden määrää ja selkeyttämään niiden sisältöä.

Kyselytutkimusta täydennettiin Nesteellä Alankomaissa tehdyillä haastatteluilla ja havainnoinneilla. Tulokset olivat erittäin positiivisia. Työntekijöiden sitoutumisen taso on korkea ja kognitiivinen kuormitus tavanomaista pienempi. Tulokset ovat itse asiassa Työterveyslaitoksen tilastojen parhaiden joukossa.

Ihmiset pitävät työstään, ovat tyytyväisiä työjärjestelyihin ja voivat hyvin

”Tulokset olivat todella hyvä uutinen johtoryhmällemme, jossa olemme paljon keskustelleet johtajuudesta ja hyvinvoinnista. Pyrimme tukemaan henkilöstöämme mahdollisimman hyvin vapaa-ajan ja työelämän välisen tasapainon löytämisessä. Tulokset vahvistavat, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Nesteen Rotterdamin jalostamon johtaja Hanno Schouten.

Hyvien tulosten takana on myös jotain muuta: ”Neste on erittäin positiivinen yritys, meillä on paljon positiivista energiaa. Henkilöstö on ylpeä voidessa mukana Nesteen muutosmatkalla”, Schouten kertoo. 

Kysely tarjoaa Schoutenille myös arvokkaan viestintävälineen Nesteen johtamismallin ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Siksi hän halusi esitellä tulokset työntekijöille ja keskustella niistä yhdessä strategiapäivässä, joka pidettiin joulukuussa 2018. Hän oli yllättynyt nähdessään energian, jolla henkilöstö aiheesta keskusteli.

”Henkilöstömme todella arvosti tilaisuutta keskustella ja jakaa ideoita, jotta he voisivat itse määritellä miten asioissa edetään. Tämä on itsensä johtamista käytännössä.”

Ehdotetut parannukset ovat hyvin yksinkertaisia ​​ja selkeitä: vähennä melua työskentelytiloissa; vältä muiden häiritsemistä puheluilla; anna selkeät ja ajantasaiset ohjeet – toisin sanoen, kunnioita työkavereitasi.

”Näyttää siltä, ​​että on välttämätöntä muistuttaa joistain perussäännöistä, kuten siitä, että meidän tulisi olla huomaavaisia kollegoitamme kohtaan. Tällä periaatteella voisimme välttää suurimman osan kuormituksesta”, vahvistaa Nesteen työterveyshuollon johtaja Anja Hallberg, joka koordinoi tutkimusta yhdessä Nesteen HR:n Sanna Kaupin ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Sekä Espoon pääkonttorissa että Alankomaissa ihmiset kokivat saavansa energiaa uuden oppimisesta, joustavasta ajattelusta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Useat yhtäaikaiset keskeneräiset tehtävät, keskeytykset ja epäselvät tai riittämättömät ohjeet ovat puolestaan tärkeimpiä syitä kognitiiviseen stressiin. 

Mitä enemmän tiedämme kognitiivisista kuormitustekijöistä, sitä paremmin voimme parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Tutkimus tehdään muissa Nesteen toimipaikoissa vuonna 2019.