You are here

Henkilöstön vapaaehtoistyöllä apua hyviin tarkoituksiin

Nesteen liiketoiminta tähtää muutoksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vastuullisuuden  edistämiseen. Pyrimme luomaan elinvoimaisemman maapallon lapsillemme, ja uskomme, että vastuullinen liiketoiminta voi edistää ihmisten ja planeetan hyvinvointia.

On monia tapoja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen sekä sen osana että yhdessä sen toimijoiden kanssa. 70-vuotisjuhlavuotemme vuonna 2018 innoitti meidät miettimään entistä johdonmukaisempia tapoja osallistua meitä ja toimipaikkojamme ympäröivien paikallisten yhteisöjen toimintaan. Vapaaehtoistyö ja hyvä yrityskansalaisuus eivät ole meille uusia asioita, mutta juhlavuotemme kunniaksi halusimme nostaa yhteiskunnallisen panoksemme aiempaa korkeammalle tasolle. Halusimme lisäksi osallistaa työntekijämme valitsemaan vapaaehtoistyön kohteet.

Puolet työpäivästä vapaaehtoistyöhön

Vuonna 2018 annoimme työntekijöillemme mahdollisuuden käyttää puolet yhdestä työpäivästään vapaaehtoistyöhön. Kukin sai itse päättää, mihin työpanoksensa antaa ja työskenteleekö yksin vai tiimissä. Ainoa kriteeri oli, että vapaaehtoistyön tulisi olla Nesteen arvojen mukaista ja tukea paikallisen yhteisön tai yhteiskunnan hyväksi toimivan organisaation työtä. Työntekijöitä neuvottiin välttämään korkean riskin tehtäviä. Vapaaehtoistyöllä ei myöskään haluttu tukea poliittisia puolueita tai uskonnollisia liikkeitä. Nesteen johtoryhmän jäsenet näyttivät esimerkkiä osallistumalla vapaaehtoistyöhön jo vuoden 2017 lopussa.

Saamamme palautteen perusteella vapaaehtoistyökokeilu onnistui erittäin hyvin; työntekijämme pitivät sitä voimaannuttavana kokemuksena. Hyväntekeväisyystyöhön osallistui noin 15 % henkilöstöstämme, hieman yli puolet itsenäisesti ja loput tiimeinä työskennellen. Vapaaehtoistyöhön osallistuttiin kaikilta Suomen toimipaikoiltamme sekä Houstonista, Singaporesta, Genevestä, Rotterdamista ja Sluiskilistä Alankomaissa sekä Baltiasta. Joustavuus osallistumistapojen valinnassa mahdollisti vapaaehtoistyön myös vuorotyötä tekeville.  

Mitä henkilöstömme sitten teki? He antoivat panoksensa lasten- ja vanhustenhoidon organisaatioiden päivittäiseen työhön, auttoivat työttömiä kehittämään työnhakutaitojaan, osallistuvat varainkeruutempauksiin, edistivät paikallista vesiensuojelua, auttoivat peruskoululaisten iltapäiväkerhotoiminnassa –  ja tässä vain muutamia esimerkkejä. Yli 90 % vapaaehtoistyöhön osallistuneista antoi kokemuksesta korkeimman arvosanan. Avoin palaute kertoo samaa:

”Oli hienoa tehdä hyvää laajemmin yhteiskunnassa, hyvä myös tiimihengen kohottamisessa! ”Osallistuminen ja yhteistyö loivat hyvää ryhmähenkeä.”
”Oli mahtavaa tehdä hyvää! ”
”Loistava tilaisuus auttaa niitä, jotka todella tarvitsevat sitä! Kiitos Neste mahdollistamisesta.”
“Hieno investointi yritykseltä hyväntekeväisyyteen.”
’’Loistava tilaisuus auttaa muita.’’
“Hieno mahdollisuus tehdä mielekästä vapaaehtoistyötä :).”
“Mahtava tiimiaktiviteetti ja samalla saimme työskennellä paremmat planeetan hyväksi! ”

Hyvät työt jatkuvat

Kokeilumme osoitti, että vapaaehtoistyö lisää työn merkitystä, työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. Tällaisten tulosten sekä vapaaehtoisilta saamamme palautteen ja toiveiden perusteella olemme päättäneet tarjota henkilöstölle mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön myös vuonna 2019.