Vastuullisuus

Vastuullisuusarvioinnit

Useat ulkopuoliset tahot arvioivat toimintamme vastuullisuutta erilaisten arviointien kautta.

Olemme mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa:

  • The Global 100
  • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
  • CDP Climate, Forests ja Water
  • STOXX® Global ESG Leaders
  • Ethibel EXCELLENCE Investment Register
  • RobecoSAMin pronssiluokan vastuullisuuspalkinto

The Global 100

Global 100 -lista muodostuu maailman 100 vastuullisimmasta yrityksestä. Listan laatii riippumaton kansainvälinen konsultointi- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights, joka arvioi listaa varten lähes 6 000 pörssilistatun ja lukuisilla eri toimialoilla ja eri maissa toimivan yrityksen suorituksia. Yhtiöitä analysoidaan useilla indikaattoreilla, jotka koskevat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä, energian ja veden kulutusta sekä tuotettuja jätemääriä suhteessa yhtiöiden tuottamaan taloudelliseen hyvinvointiin. Tulokset julkistetaan vuosittain Maailman talousfoorumin tapaamisen yhteydessä Davosissa, Sveitsissä.

Vuonna 2018 Neste valittiin maailman 2. vastuullisimmaksi yritykseksi. Yhtiö on listalla edelleen öljy- ja kaasualan vastuullisin. Neste ylsi listalle jo 12. kertaa; se on yltänyt listalle yhtäjaksoisesti pidempään kuin yksikään toinen energiayhtiö maailmassa.

Lisää valinnastamme Global 100 -listalle

Lisätietoa Global 100:sta

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Neste on ollut mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) jo 12. peräkkäistä kertaa. Vuonna 2018 meidät valittiin maailman vastuullisimpien yritysten joukossa DJSI World- ja DJSI Europe -indekseihin. Ttoimialan parhaat pisteet ilmastostrategiasta, ympäristöraportoinnista sekä vesiriskien hallinnasta mahdollistivat yhtiön valinnan parhaiden joukkoon.

Yritykset valitaan Dow Jones vastuullisuusindekseihin perusteellisen arvioinnin perusteella. Tässä arvioinnissa keskitytään pitkän aikavälin suoritusta kuvaaviin indikaattoreihin, jotka kattavat niin taloudellisia, ympäristö- kuin sosiaalisiakin mittareita. Näiden lisäksi yritysten suorituksia peilataan myös yleisiin vastuullisuustrendeihin. Vain omien alojensa johtavat yritykset valitaan vuosittain indekseihin.

Lisää sijoituksestamme DJSI-indeksissä

Lue lisää DJSI:stä

CDP Climate, Forests ja Water

Neste on ainoana energiayhtiönä mukana maailman johtavien toimijoiden Leadership-luokassa kolmessa Climate Disclosure Projectin (CDP) ohjelmassa. Kaikkiaan maailman yrityksistä vain kuudentoista suoritus arvioitiin Leadership-luokan tasoiseksi kaikissa näissä kolmessa osuudessa. Arviointiin osallistui lähes 2 500 yritystä eri puolilta maailmaa.

Neste on raportoinut ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tähtäävistä toimistaan osana CDP Climate -ohjelmaa jo peräti 11 vuoden ajan. Yhtiö sijoittui ilmastosuorituksensa perusteella maailman kärkiyhtiöiden joukkoon CDP Climate -ohjelman toiseksi parhaalla A- -listalla. Neste on edelleen ainoa energiasektorin yritys, joka raportoi läpinäkyvästi metsäjalanjäljestään osana maailmanlaajuisesti tunnustettua CDP Forests -ohjelmaa. Se sai metsäkatoriskien hallintaan liittyvistä toimista CDP Forests -ohjelman johtavien yritysten Leadership-statuksen ja sijoituksen A- -listalla. Neste on ensimmäistä kertaa mukana CDP:n Water -ohjelmassa, jossa yritykset raportoivat kattavasti vedenkäytön vastuullisuudesta ja vesiriskien hallinnasta. Yhtiö nousi tässäkin ohjelmassa maailman johtavien toimijoiden joukkoon A- -listalle. 

Lue lisää Nesteestä CDP:n ohjelmissa

Lue lisää CDP:stä

STOXX® Global ESG Leaders 

Neste on mukana STOXX® Global ESG Leaders -indeksissä. Indeksiin valitaan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun suoriutumisen sekä yrityksen hallintotavan arvioinnin perusteella noin 300 maailman johtavaa yritystä. Neste on valittu myös STOXX Global ESG Social Leaders ja STOXX Global ESG  Governance Leaders -indekseihin. Valinnan perusteena olevan arvioinnin tekee riippumaton vastuullisuustutkimusten ja -arviointien tekijä Sustainalytics.

Ethibel EXCELLENCE Investment Register

Neste on mukana Ethibel EXCELLENCE Investment -rekisterissä. Tämä tarkoittaa, että Nesteen toiminta vastuullisuusuuskysymyksissä ylittää alan keskiarvon. Arvionnista ja valinnasta vastaa Forum ETHIBEL (www.forumethibel.org).

RobecoSAMin pronssiluokan vastuullisuuspalkinto 2018

Vuonna 2018 Neste valittiin mukaan Sustainability Yearbook 2018 -vuosikirjaan ja sille myönnettiin pronssiluokan tunnustus hyvästä vastuullisuussuorituksesta. Yhtiö valittiin yhdeksi parhaista Öljy & kaasu jalostus & markkinointi -kategoriassa. Valinta perustuu RobecoSAMin vuosittaiseen vastuullisuusarviointiin.