You are here

Vastuullisuusarvioinnit

Useat ulkopuoliset tahot arvioivat toimintamme vastuullisuutta vuosittain. 

Olemme mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa:

  • The Global 100
  • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
  • CDP Climate, Forests ja Water
  • STOXX® Global ESG Leaders
  • Ethibel EXCELLENCE Investment Register
  • RobecoSAMin pronssiluokan vastuullisuuspalkinto

The Global 100

Vuonna 2020 Neste valittiin maailman 3. vastuullisimmaksi yritykseksi Global 100 -listalla. Yhtiö on edelleen maailman vastuullisin energiayhtiö listalla. Neste ylsi listalle jo 14. kertaa; se on yltänyt listalle yhtäjaksoisesti pidempään kuin yksikään toinen energiayhtiö maailmassa.

Global 100 -lista muodostuu maailman 100 vastuullisimmasta yrityksestä. Global 100 -listan yritykset, jotka julkistetaan Davosissa Maailman talousfoorumin aikana, edustavat 1,3 %:a maailman vastuullisimmista yrityksistä ja toimivat lukuisilla eri toimialoilla ja eri maissa. Sijoitukset määritellään analysoimalla 7 395 yritystä ja vertailemalla niitä maailmanlaajuisesti muiden alojensa toimijoiden kanssa. Analyysissä käytetään 21 kvantitatiivista suorituskykyindikaattoria, joita painotetaan kunkin alan vaikutusprofiilin mukaan. Indikaattorit koskevat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä, energian ja veden kulutusta sekä tuotettuja jätemääriä suhteessa yhtiöiden tuottamaan taloudelliseen hyvinvointiin. Listan laatii riippumaton kansainvälinen konsultointi- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights.

Lisää valinnastamme Global 100 -listalle

Lisätietoa Global 100:sta

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Neste on ollut mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) jo 13. peräkkäistä kertaa. Vuonna 2019 meidät valittiin maailman vastuullisimpien yritysten joukossa DJSI World- ja DJSI Europe -indekseihin. Neste sai vastuullisuudestaan toimialan parhaat pisteet olennaisuuden arvioinnista, inhimillisen pääoman kehityksestä ja vesiriskien hallinnasta, mikä mahdollisti yhtiön valinnan parhaiden joukkoon. 

Yritykset valitaan Dow Jones vastuullisuusindekseihin perusteellisen arvioinnin perusteella. Tässä arvioinnissa keskitytään pitkän aikavälin suoritusta kuvaaviin indikaattoreihin, jotka kattavat niin taloudellisia, ympäristö- kuin sosiaalisiakin mittareita. Näiden lisäksi yritysten suorituksia peilataan myös yleisiin vastuullisuustrendeihin. Vain omien alojensa johtavat yritykset valitaan vuosittain indekseihin.

Lisää sijoituksestamme DJSI-indeksissä

Lue lisää DJSI:stä

CDP Climate, Forests ja Water

Neste palkittiin parhaalla mahdollisella arvosanalla Climate Disclosure Projectin (CDP) Climate Change -arvionnissa. A-listan kriteerit täyttävän arvion sai kaikista yrityksistä maailmanlaajuisesti vain 126, ja Neste nousi listalle ainoana energiayhtiönä.

CDP:n Forests ja Water Security -ohjelmissa Neste sijoittui luokkiin “B-” (Water), “A-” (Forests, palm oil) ja “B” (Forests, cattle products). Metsäjalanjäljen raportointi on energiasektorilla poikkeuksellista: Neste on edelleen sektorin ainoa toimija, joka  raportoi toimistaan läpinäkyvästi osana CDP Forests -ohjelmaa. CDP:n Water Security -ohjelmassa yritykset raportoivat kattavasti vedenkäytön vastuullisuudesta ja vesiriskien hallinnasta. 

Lue lisää Nesteestä CDP:n ohjelmissa

Lue lisää CDP:stä

STOXX® Global ESG Leaders 

Neste on mukana STOXX® Global ESG Leaders -indeksissä. Indeksiin valitaan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun suoriutumisen sekä yrityksen hallintotavan arvioinnin perusteella noin 300 maailman johtavaa yritystä. Neste on valittu myös STOXX Global ESG Social Leaders ja STOXX Global ESG  Governance Leaders -indekseihin. Valinnan perusteena olevan arvioinnin tekee riippumaton vastuullisuustutkimusten ja -arviointien tekijä Sustainalytics.

Ethibel EXCELLENCE Investment Register

Neste on mukana Ethibel EXCELLENCE Investment -rekisterissä. Tämä tarkoittaa, että Nesteen toiminta vastuullisuusuuskysymyksissä ylittää alan keskiarvon. Arvionnista ja valinnasta vastaa Forum ETHIBEL (www.forumethibel.org).

RobecoSAMin pronssiluokan vastuullisuuspalkinto 2018

Vuonna 2018 Neste valittiin mukaan Sustainability Yearbook 2018 -vuosikirjaan ja sille myönnettiin pronssiluokan tunnustus hyvästä vastuullisuussuorituksesta. Yhtiö valittiin yhdeksi parhaista Öljy & kaasu jalostus & markkinointi -kategoriassa. Valinta perustuu RobecoSAMin vuosittaiseen vastuullisuusarviointiin.