Vastuullisuus

Järjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet

Toimialajärjestöt

 • ABFA (Advanced Biofuels Association), keskittyy vähähiilisyyden edistämiseen Yhdysvalloissa
  • Nesteen edustaja toimii järjestön puheenjohtajana
 • AFM+E, öljy- ja energia-alan ulkomaan kauppaan keskittyvä yhdistys Saksassa
 • ASFE, Euroopan synteettisten polttoaineiden järjestö
 • ASTM International (entinen American Society for Testing and Materials), standardointijärjestö
 • BBE (Bundesverband Bioenergie e.V.), bioenergian kattojärjestö Saksassa
 • Bioenergia ry, bioenergia-alan edunvalvontaan keskittynyt järjestö Suomessa
  • Nesteen edustaja toimii hallituksen varajäsenenä
 • Canadian Renewable Fuels Association (CRFA), uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä edistävä organisaatio
 • Cefic (the European Chemical Industry Council) on eurooppalaisen kemianteollisuuden kattojärjestö. 
 • Cleantech Finland, cleantech-teollisuutta ja kestäviä ratkaisuja edistävä verkosto
 • CLEEN, energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä
 • European Biodiesel Board (EBB)
 • European Committee of Standardization (CEN), Euroopan standardointijärjestö
 • European Energy Forum (EEF), energia-alan avointa keskustelua ja kehitystä edistävä järjestö
 • FuelsEurope (ent. Europia, European Petroleum Industry Association), eurooppalaisen öljynjalostusteollisuuden edunvalvontajärjestö
  • Sisältää myös Concawen, eurooppalaisen öljynjalostajien turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöhallintaa edistävän järjestön
 • Kemianteollisuus ry, kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö
  • Nesteen toimitusjohtaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana.
 • Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), merikuljetusten turvallisuutta ja ympäristövastuullisuutta edistävä järjestö 
 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) (jäsenenä Neste Ab), öljyalan edunvalvontajärjestö Ruotsissa
 • Öljy- ja biopolttoaineala ry, öljyalan edunvalvontajärjestö Suomessa
  • Nesteen edustaja toimii hallituksen puheenjohtajana.
 • World Energy Council Finland (WEC), Maailman energianeuvoston World Energy Council:n (WEC) Suomen jäsenorganisaatio ja yhteistyöverkosto
  • Nesteen edustaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ja käyttö

 • International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), uusiutuvien polttoaineiden standardointiorganisaatio
 • Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), biomassan ja biomateriaalien vastuullista käyttöä edistävä järjestö
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), kansainvälinen palmuöljyn vastuullista tuotantoa ja käyttöä edistävä organisaatio ja sertifiointijärjestelmä
 • Roundtable on Responsible Soy (RTRS), vastuullista soijan tuotantoa edistävä järjestö

Erilaisten järjestöjen toimintaan osallistumisen lisäksi Neste on vuosittain mukana myös useissa yhteistyöhankkeissa:

Lentoliikenteen hankkeet

 • aireg, ilmailualan uusiutuvaan energiaan liittyvä hanke Saksassa (aireg e.V.)
 • Bioport Holland, aloite Alankomaissa vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönoton edistämiseksi lentoliikenteessä (ei toiminnassa)
 • European Advanced Biofuels Flightpath, hankkeen tavoitteena lisätä lentoliikenteen biopolttoaineiden vuosittainen kulutus 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.
 • ITAKA-hanke (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation), tavoitteena tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä Euroopassa.

Turvallisuutta edistävät hankkeet

 • Turvallisuuden tekijät -yhteistyöhanke, jonka yhtenä rahoittajana Neste toimii. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten henkilöturvallisuutta.

Kestävän kehityksen ja ympäristöhankkeet

 • Climate Leadership Coalition, tavoitteena on edistää Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta ja kilpailukykyä vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamiin ongelmiin
 • Climate Partners, yhteistyöverkosto yritysten ja Helsingin kaupungin välillä
 • FIBS, Suomen johtava yrityvastuuverkosto, myös jäsenyys FIBSin Monimuotoisuusverkostossa
 • Nordic Business Network on Human Rights, yritysverkosto, jota fasilitoi Danish Institute of Human Rights (DIHR)
 • Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, kehittää pääkaupunkiseudusta ja Lahdesta maailmanluokan testialueen puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa
  • Nesteen edustaja säätiön hallituksen jäsen
 • Responsible Care -ohjelma, kansainvälinen kemianteollisuuden vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma
 • VTT:n Luonnonvarojen kestävä käyttö -neuvottelukunta 
  • Nesteen edustaja neuvottelukunnan jäsen
 • YK:n Global Compact