You are here

Ihmisoikeudet – yhtiörajat ylittävää sitoutumista

Neste on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edellyttää samaa myös kaikilta kumppaneiltaan. Häirinnän, syrjinnän, lapsityövoiman, pakkotyön tai minkäänlaisen hyväksikäytön osalta kantamme on yksiselitteinen: se ei ole yhtiömme arvojen mukaista eikä hyväksyttävää.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työelämän oikeuksien toteutuminen ovat merkittävässä roolissa myös YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteessa, jossa olemme mukana. Olemme sitoutuneet vaikuttamaan myös siihen, että työelämän oikeudet toteutuisivat omissa toimitusketjuissamme.

Nesteen johtoryhmä hyväksyi koko konsernia koskevan ihmisoikeussitoumuksen joulukuussa 2015. Sen mukaisesti sitoudumme noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia.

Toteutimme vuonna 2016 koko yhtiön laajuisen ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin yhdessä kumppanimme BSR:n (Business for Social Responsibility) kanssa. Arviointi kattoi koko yhtiön sekä Nesteen sidosryhmät. Arvioinnin pohjalta aloitimme Nesteen ihmisoikeusperiaatteiden laatimisen osallistamalla henkilöstöämme.Nesteen johtoryhmä hyväksyi ihmisoikeusperiaatteet joulukuussa 2016. Periaatteiden kehitys jatkuu vuoden 2017 aikana.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on myös osa Nesteen kestävän kehityksen periaatteita biopolttoaineille, kestävän kehityksen politiikkaa, yhtiön eettisiä sääntöjä (Code of Conduct) sekä eettisiä sääntöjämme toimittajillemme (Supplier Code of Conduct).

Käynnistimme vuonna 2016 ihmis- ja työelämän oikeuksien kattavan toimepideohjelman. Ihmisoikeustiekarttamme kiteyttää ohjelman keskeisimmät tapahtumat.

Ihmisoikeuksiin liittyvä toiminta