You are here

Taloudellinen vastuu - kannattava yritys on yhteiskunnalle hyvä

Nesteellä taloudellinen vastuu tarkoittaa kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Kannattavalla ja kilpailukykyisellä toiminnalla mahdollistamme, että olemme tuottava sijoituskohde, merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen. Taloudellisesti vahvalla yrityksellä on mahdollisuus vastata sidosryhmiensä tarpeisiin, huolehtia velvoitteistaan ja ympäristöstä sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa yhteiskunnassa.

Tärkein taloudellista menestystämme kuvaava mittari on keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE). Toinen tärkeä taloudellinen tavoitteemme on velan osuuden pitäminen välillä 25–50 % kokonaispääomasta.

Maksetuilla ja tilitetyillä veroilla hyvinvointia yhteiskunnalle

Olemme liikevaihdoltamme Suomen toiseksi suurin yritys ja toiminnallamme on huomattava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Maksamamme verot ja veronluonteiset maksut tukevat yhteiskunnan ja sen palveluiden ylläpitämistä. Olemme Suomessa myös merkittävä polttoaine- ja arvonlisäverojen kerääjä.

Julkaisemme vuosittain verojalanjälkiraporttimme

Lue lisää myös Nesteen verostrategiasta.

Huoltovarmuusmaksu ja öljysuojarahasto

Tilitämme myymistämme polttoaineista myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuusrahastoon sekä maksamme maahan tuomastamme raakaöljystä öljysuojamaksua. Huoltovarmuusrahaston varoilla turvataan yhteiskunnan ja sen toimijoiden perustarpeet poikkeusoloissa. Öljysuojarahasto puolestaan on ympäristöministeriön hallinnoima valtion budjetin ulkopuolinen rahasto. Sen avulla varaudutaan öljyvahinkojen torjuntaan muun muassa kalustohankinnoin sekä korvataan öljyvahinkoja, mikäli niiden aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei pysty korvaamaan vahinkoa.