Vastuullisuus

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Osallistumme toimialamme ja muun yhteiskunnan kehittämiseen. Osallistumme aktiivisesti meille keskeisten järjestöjen toimintaan maailmanlaajuisesti ja pyrimme toimimaan aktiivisena keskustelijana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Asiantuntijatietoa päättäjien työn tueksi

Energia-alalla yhteistyö viranomaisten ja päättäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tuemme lainsäätäjien ja muiden päättäjien työtä tarjoamalla oman alamme asiantuntemusta ja tietoa päätösten tueksi. Olemme sitoutuneet EU:n hyvään edunvalvontatapaan rekisteröitymällä EU:n toimielimien avoimuusrekisteriin.

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä – keskiössä muun muassa levä

Teemme yhteistyötä useiden kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Viime vuosina olemme olleet aktiivisesti mukana esimerkiksi levätutkimuksissa. Mikrolevät sopivat uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineeksi. Osallistumme kansainvälisiin yliopistovetoisiin levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa. Tutkimusprojekteissa kehitetään keinoja tuottaa leväöljyä kustannustehokkaasti.

Kohti vastuullisempaa tuotantoa – mukana kehittämässä palmuöljyteollisuutta

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä uusiutuvien raaka-aineidemme hankintaketjun toimintaa. Osallistumme aktiivisesti muun muassa palmuöljyteollisuuden vastuullisempien toimintatapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon Malesiassa ja Indonesiassa – myös oman toimitusketjumme ulkopuolella. Olemme tehneet yhteistyötä CORE:n (the Consortium of Resource Experts) kanssa. Tämä Daemeterin ja Proforesting asiantuntijoiden muodostama organisaatio auttaa meitä raaka-aineiden jäljitettävyyden ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden jatkuvassa edistämisessä.

Olemme aktiivinen jäsen palmuöljyn vastuullista tuotantoa edistävässä Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestössä (RSPO). Käymme aktiivista keskustelua paikallisten kansalaisjärjestöjen ja virallisten tahojen kanssa palmuöljyteollisuuden kehittämisestä vastuullisemmaksi esimerkiksi metsäkadon ja sosiaalisten näkökohtien osalta.