You are here

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Osallistumme toimialamme ja muun yhteiskunnan kehittämiseen. Osallistumme aktiivisesti meille keskeisten järjestöjen toimintaan maailmanlaajuisesti ja pyrimme toimimaan aktiivisena keskustelijana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Asiantuntijatietoa päättäjien työn tueksi

Energia-alalla yhteistyö viranomaisten ja päättäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tuemme lainsäätäjien ja muiden päättäjien työtä tarjoamalla oman alamme asiantuntemusta ja tietoa päätösten tueksi. Olemme sitoutuneet EU:n hyvään edunvalvontatapaan rekisteröitymällä EU:n toimielimien avoimuusrekisteriin.

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä – keskiössä muun muassa levä

Teemme yhteistyötä useiden kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Viime vuosina olemme olleet aktiivisesti mukana esimerkiksi levätutkimuksissa. Mikrolevät sopivat uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineeksi. Osallistumme kansainvälisiin yliopistovetoisiin levätutkimushankkeisiin Australiassa ja Hollannissa. Tutkimusprojekteissa kehitetään keinoja tuottaa leväöljyä kustannustehokkaasti.

Kohti vastuullisempaa tuotantoa – mukana kehittämässä palmuöljyteollisuutta

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä uusiutuvien raaka-aineidemme hankintaketjun toimintaa. Osallistumme aktiivisesti muun muassa palmuöljyteollisuuden vastuullisempien toimintatapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon Malesiassa ja Indonesiassa – myös oman toimitusketjumme ulkopuolella. Olemme tehneet yhteistyötä CORE:n (the Consortium of Resource Experts) kanssa. Tämä Daemeterin ja Proforestin asiantuntijoiden muodostama organisaatio auttaa meitä raaka-aineiden jäljitettävyyden ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden jatkuvassa edistämisessä.

Olemme aktiivinen jäsen palmuöljyn vastuullista tuotantoa edistävässä Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestössä (RSPO). Käymme aktiivista keskustelua paikallisten kansalaisjärjestöjen ja virallisten tahojen kanssa palmuöljyteollisuuden kehittämisestä vastuullisemmaksi esimerkiksi metsäkadon ja sosiaalisten näkökohtien osalta.