1 Joulukuu 2014

Lentoliikenne ympäristöystävällisemmäksi uudella ratkaisulla: uusiutuvaa dieseliä lentopolttoaineeseen

Lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen kehitetään mielenkiintoista uutta ratkaisua. Siinä lentopolttoaineeseen sekoitetaan uusiutuvaa dieseliä. Kyseessä saattaa olla läpimurto lentoliikenteen ympäristöystävällisyyden parantamisessa.

Lentoyhtiöt ja lentokonevalmistajat haluavat vähentää lentoliikenteen päästöjä, mutta polttoaineiden osalta on törmätty haasteisiin. Uusiutuva lentopolttoaine on vielä kallista ja sen valmistaminen alkuvaiheen pienissä erissä on työlästä.

Esille on noussut kiinnostava ratkaisumalli: lentopolttoaineeseen voidaan sekoittaa korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä. Se on mahdollista, kun käytetään matalia muutamien prosenttien sekoitussuhteita (ns. low blend).

Neste Oilin myynnin kehityspäällikkö Roger Lindfors kertoo, että kiinnostus uuteen ratkaisuun on suuri. Yksi idean kehittäjistä on yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing.

”Olemme toimittaneet Boeingille uusiutuvaa NEXBTL-dieseliämme. Yhtiö tutkii sen käyttöä fossiilisen lentopolttoaineen seassa.”

Lindfors kertoo myös, että lentopolttoaineita määrittelevällä standardisoimisjärjestö ASTM:llä on kehitteillä spesifikaatio, joka mahdollistaisi uusiutuvan dieselin lisäämisen lentopolttoaineeseen. Ratkaisua kehitetään yhteistyössä lentokone- ja moottorivalmistajien sekä ilmailuviranomaisten kanssa.

Monia hyötyjä dieselin käytöstä

Uusiutuvan dieselin käyttö voisi olla merkittävä edistysaskel lentoliikenteen ilmastotalkoissa. Lentämisen ympäristöystävällisyyttä voitaisiin parantaa ilman suuria polttoainetuotannon investointeja. Uusiutuvaa dieseliä on saatavilla useilta valmistajilta eri puolilla maailmaa.

Uusiutuva diesel on lisäksi edullisempaa kuin uusiutuva lentopolttoaine. Boeing arvioi aiemmin tänä vuonna, että uusiutuvan dieselin hinta Yhdysvalloissa on kilpailukykyinen fossiilisen lentopolttoaineen kanssa, kun huomioon otetaan valtion tuet.

”Ratkaisu on erittäin lupaava. Lentoliikenteen ympäristöystävällisyyttä voidaan kasvattaa pienemmillä investoinneilla”, sanoo Lindfors.

Uusiutuva diesel käy – biodiesel ei

Dieselin käyttö lentokoneissa on vielä kehitysvaiheessa, kertoo Lindfors. ”Emme vielä tiedä millainen polttoainemäärityksestä tulee, ja missä määrin lentokoneissa käytettävä uusiutuva diesel eroaa nykyisestä maantieliikenteen tuotteesta.”

Oletus on, ettei ero ole kovin suuri. Selvää on se, että lentokoneissa käytettävän uusiutuvan dieselin pitää olla erittäin kylmäkestävää. Se ei ole ongelma Neste Oilin NEXBTL-dieselille, jonka HVO-valmistusmenetelmä takaa erinomaiset kylmäominaisuudet. Huomioitavaa on, että perinteisen biodieselin (FAME) ominaisuudet eivät riitä lentokonekäyttöön.

Toinen auki oleva asia on se, kuinka paljon uusiutuvaa dieseliä lentopolttoaineeseen voidaan sekoittaa. ”Dieselin enimmäismäärä tulevissa lentopolttoaineen määrityksissä voisi olla esimerkiksi 5–10 prosenttia”, arvioi Lindfors.

Sekoitussuhde on siis huomattavasti alhaisempi kuin uusiutuvan lentopolttoaineen määrityksessä. Siinä uusiutuvan komponentin maksimimäärä on 50 prosenttia.

Vielä ei tiedetä, milloin dieseliä sisältävän lentopolttoaineen määritys valmistuu. Lindforsin mukaan määritys saatetaan saada valmiiksi ensi vuonna tai viimeistään vuonna 2016.

Kiinnostus uuteen ratkaisuun näyttää joka tapauksessa olevan suurta. Uusiutuvan dieselin käyttö saattaa nopeuttaa merkittävästi ympäristöystävällisten polttoaineiden yleistymistä lentoliikenteessä.