You are here

Määräaika yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaadituille asioille

Osakkeenomistajan pitää ilmoittaa yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia viimeistään 22.1.2018. Ilmoitukset pitää toimittaa hallituksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen christian.stahlberg(@)neste.com tai postitse osoitteeseen Christian Ståhlberg, Neste Oyj, PL 95, 00095 NESTE.