5 Maaliskuu 2015

Metaanin muodostumista vähentämällä saadaan ympäristöystävällisempää palmuöljyä

Artikkeli

Metaanin muodostumista voidaan vähentää poistamalla orgaanista ainesta jätevesistä. Näin saadaan päästöjen sijasta ravinteikasta ja ympäristöystävällisempää multaa plantaasien käyttöön.

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Sitä syntyy palmuöljyn tuotannossa, kun käsitellään öljyn puristamisessa syntyviä jätevesiä. Ilmaan vapautuvien kasvihuonekaasujen määrää voidaan vähentää ottamalla prosessissa syntyvää metaania talteen. ”Eräs palmuöljyn puristamo vähensi vuodessa päästöjä määrällä, joka vastaa noin 10 000 tonnia hiilidioksidia”, sanoo Neste Oilin tutkija Annamari Enström. Enströmin mainitsema tapaus luo kuvaa siitä miten merkittävästä asiasta on kysymys. Neste Oilin valmistaman uusiutuvan NEXBTL-dieselin käytöllä voidaan jo nyt vähentää kasvihuonepäästöjä 40–90 prosentilla verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Metaanin talteenotto ja sen muodostumisen ehkäisy ovat tehokkaita tapoja saavuttaa vielä suurempia päästövähennyksiä.

Mistä on oikein kyse?

Palmuöljytuotannossa kasvihuonepäästöjä syntyy öljyn puristamisen jälkeisessä jätevesien käsittelyssä. Prosessista poistuvissa vesissä on paljon orgaanista ainetta. Kun niitä käsitellään suurissa altaissa, orgaaninen aines voi alkaa mädäntyä. Pidemmät molekyylit pilkkoutuvat ja niistä syntyy metaania ja hiilidioksidia. ”Metaani sitoo lämpöä paljon tehokkaammin kuin hiilidioksidi. EU laskee, että metaani on 23 kertaa niin voimakas kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi”, kertoo Enström. Metaanipäästöjen vähentäminen on siksi erittäin tärkeää. Se onnistuu ainakin kahdella eri tavalla.

Kaksi keinoa päästöjen vähentämiseen

Palmuöljyn tuotannossa syntyvä metaani voidaan ensinnäkin ottaa talteen. Jos jätevesiä johdetaan avoaltaisiin, ne voidaan kattaa, jolloin metaani voidaan kerätä hyötykäyttöön esimerkiksi sähköntuotantoon. Biokaasu voidaan ottaa talteen myös ilman avoallaskäsittelyä johtamalla jätevedet suoraan bioreaktoriin. Tuotettua sähköä voidaan käyttää paikallisesti, ja ylijäämä voidaan johtaa sähköverkkoon.

Enström kertoo, että tämä on järkevä keino vähentää päästöjä, sillä metaani voi sähköntuotannossa korvata fossiilisia polttoaineita. Metaani palaa poltettaessa pääasiassa vedeksi ja hiilidioksidiksi, jolloin kasvihuonekaasupäästöt vähenevät merkittävästi. Ympäristön lisäksi myös paikallinen yhteisö hyötyy.

Toinen keino vähentää päästöjä on estää metaanin syntymistä. Vedestä voidaan poistaa orgaaninen aine esimerkiksi suodattamalla tai kemiallisesti. ”Kemiallisen saostuksen ja suodatuksen yhdistelmällä vedestä saadaan pois jopa yli 98 prosenttia orgaanisesta aineesta. Jäljelle jäävä aine voi muistuttaa ruusumultaa”, kuvailee Enström. Tätä ravinteikasta ”multaa” käytetään plantaaseilla maan parantamiseen. Puhdistettu vesi voidaan johtaa kasteluvesijärjestelmään.

Hanke, jossa kaikki voittavat

Metaanin talteenotto ja päästöjen estäminen yleistyvät palmuöljyn tuotannossa. Neste Oil edistää tätä muutosta. Yhtiö kannustaa tuottajia uuteen tekniikkaan ja auttaa öljynpuristamoja uusien toimintatapojen käyttöönotossa. ”Nämä ovat hankkeita, joissa kaikki voittavat”, Enström muistuttaa. Metaani saadaan talteen, päästöt vähenevät, keinolannoitteen tarve vähenee, uusiutuvat tuotteet muuttuvat entistä ympäristöystävällisemmäksi ja usein myös maa-alaa saadaan vapautettua parempaan käyttöön.