12 Joulukuu 2013

Neste Jacobs on voittanut tarjouskilpailun Finngulf LNG -terminaalin projektinjohtopalveluista

Neste Jacobs Oy
Lehdistötiedote
12.12.2013 klo 9.00

Neste Jacobs on voittanut tarjouskilpailun Finngulf LNG -terminaalin projektinjohtopalveluista

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy on voittanut tarjouskilpailun Gasum Oy:n Finngulf LNG- ja Balticconnector-hankkeen hankejohtamisen projektitoimistopalvelujen (PMO) toimittamisesta. Neste Jacobs tuottaa yhteistyössä hankkeen alkuselvitysvaiheen muiden suunnittelutoimistojen kanssa esityksen, jonka perusteella Gasum tekee lopullisen investointipäätöksen koskien Finngulf LNG -terminaalia ja Balticconnectoria vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen Neste Jacobs vastaa myös koko hankkeen toteutuksen projektinjohtopalveluista.

"Valitsimme Neste Jacobsin hankkeen toteuttajaksi julkisen tarjouskilpailun kautta. Tarjouskilpailun aikana vakuutuimme ennen kaikkea Neste Jacobsin kustannustehokkuudesta, ammattitaidosta ja sitoutuneisuudesta projektiin", Gasum Oy:n Finngulf LNG:n ja Balticconnectorin projektijohtaja Timo Kallio sanoo.

Gasum selvittää suuren kokoluokan, Suomea ja Baltian maita palvelevan Finngulf LNG -hankkeen lisäksi myös pienempien, merenkulun ja yrityksien energiatarpeita palvelevien terminaalien rakentamismahdollisuuksia.
Neste Jacobs toteuttaa parhaillaan Gasumin Länsi-Suomen LNG-terminaalin selvitysvaiheen ja FEED-osuuden (Front End Engineering Design). Neste Jacobs toteuttaa selvityksen Turun ja Porvoon toimistojensa henkilöstön voimin. Gasum Oy valitsi Neste Jacobsin hankkeen toteuttajaksi jo aiemmin syksyllä 2013.

Yllämainittujen toimeksiantojen arvo on noin 20 MEUR. Palvelujen toimitus tapahtuu useamman vuoden kuluessa kunkin projektin aikataulun mukaisesti.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme palvella Gasumia ammattitaitoisen projektinjohto- ja suunnittelijajoukkomme voimin näissä projekteissa", Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen sanoo. "Laaja yhteistyö Gasumin kanssa tukee edelleen Neste Jacobsin strategiaa pyrkiessämme Pohjoismaiden johtavaksi LNG-suunnittelutoimistoksi."

"Olemme usean vuoden yhteistyön aikana vakuuttuneet Neste Jacobsin ammattitaidosta ja sitoutuneisuudesta projektien menestyksekkäisiin läpivienteihin", Gasumin LNG-liiketoimintayksikön päällikkö Tommy Mattila sanoo. "Suunnittelemme tällä hetkellä useita hankkeita, jotka mahdollistavat nesteytetyn maakaasun käytön vaihtoehtoisena polttoainelähteenä perinteisen maakaasuverkoston ulkopuolella. Pidämme hyvin mahdollisena, että jatkamme yhteistyötä Neste Jacobsin kanssa myös näillä osa-alueilla."
 
Lisätietoja:

Jarmo Suominen, Toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, puh. +358 50 458 3399
Tommy Mattila, Head of LNG, Gasum Oy, puh. +358 40 581 9247
Timo Kallio, Projektijohtaja, Gasum Oy, puh. +358 20 4478 607

Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittajaksi laajalle joukolle öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alan yrityksiä. Meillä on yli 50 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaiden lisäksi panostamme etenkin Lähi-idän ja Venäjän kasvaviin markkinoihin. Työllistämme 1000 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com

Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää määrätietoisesti suomalaista biokaasualaa ja luo edellytyksiä LNG-markkinoille meriliikenteen ja energiatuotannon tarpeisiin. Maakaasu ja biokaasu ovat luonnonkaasua, jotka tarjoavat Suomen energia-alalle huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja. Vuonna 2012 Gasum myi 35 TWh maakaasua. Sillä tuotettiin noin 8,5 % Suomen kokonaisenergian tarpeesta. www.gasum.fi