31 Toukokuu 2017

Neste julkistaa takaisinostotarjousten lopulliset tulokset

Neste Oyj
Pörssitiedote
31.5.2017 klo 15.30

Neste julkistaa takaisinostotarjousten lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUKSET TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään lopulliset tulokset takaisinostotarjouksiin, joissa Yhtiön liikkeeseen laskemien 18.9.2019 erääntyvien 400 000 000 euron 4,00 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000047360) ("2019-velkakirjat") ja 17.3.2022 erääntyvien 500 000 000 euron 2,125 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000148671) ("2022-velkakirjat", ja yhdessä 2019-velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 18.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjoukset"). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjousajan päätyttyä 30.5.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa) Takaisinostotarjousten mukaisia, 2019-velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 252 753 000 euron edestä ja 2022-velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 178 700 000 euron edestä.

Yhtiö ilmoittaa, että (ehdollisena Uusemission toteuttamisehdon täyttymiselle tai kyseisestä ehdosta luopumiselle ennen Selvityspäivää tai sen aikana) 2019-velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on nimellisarvoltaan yhteensä 252 753 000 euroa ja 2022-velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on nimellisarvoltaan yhteensä 178 700 000 euroa ("2022-velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä") Takaisinostotarjousten mukaisesti.

Siten Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki pätevät Tarjousilmoitukset tullaan hyväksymään täysimääräisesti ilman Velkakirjojen pro rata -perusteista skaalausta.

2019-velkakirjojen takaisinostohinta on 1 091,29 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista 2019-velkakirjaa kohti. 2022-velkakirjojen takaisinostohinta vastaa 105,989 prosenttia 2022-velkakirjojen nimellisarvosta perustuen 0,840 prosentin 2022-ostotuottoon, joka on 0,140 prosentin 2022 interpoloidun swap-kurssin ja 70 korkopisteen 2022-ostomarginaalin yhteenlaskettu määrä. Takaisinostotarjouksissa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Takaisinostotarjouksissa pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää (ellei Yhtiö ole täysin oman harkintansa mukaan luopunut kyseisestä ehdosta), rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteuttamista.

Selvityspäivän odotetaan olevan 7.6.2017. Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjousten perusteella hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjousten perusteella, jäävät voimaan.

Nordea Bank AB (publ) toimii Takaisinostotarjousten järjestäjäpankkina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksista on saatavilla Takaisinostotarjousten järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 6161 2996.

Lisätietoja antaa:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste, puh.  010 458 4710
Olli Kivi, Manager, Corporate Finance, Group Treasury, Neste, puh 010 458 4683

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.