28 Huhtikuu 2015

Neste keskeyttää toistaiseksi raakapalmuöljyn ostot IOI:lta ja edellyttää toimenpideohjelman loppuunsaattamista

Uutinen

Finnwatchin syksyllä 2014 julkaiseman raportin mukaan Nesteen malesialaisen palmuöljytoimittajan IOI Groupin tilalla havaittiin puutteita työelämän oikeuksien toteutumisessa. Kestävän palmuöljyn yhdistys RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) on lisäselvityksissään vahvistanut, että IOI:n yhdellä Finnwatchin raportin kohteena olleella tilalla on maksettu työntekijöille liian alhaisia palkkoja.

Neste suhtautuu esitettyihin epäkohtiin erittäin vakavasti ja on tehnyt yhteistyötä Finnwatchin, RSPO:n ja IOI:n kanssa epäkohtien korjaamiseksi syksystä lähtien. IOI on käynnistänyt toimenpideohjelman, jonka toteuttamisessa se on sekä RSPO:n että Finnwatchin mukaan edistynyt.

”IOI on osoittanut avoimuutta ja halukkuutta korjata havaitut puutteet ja tuemme heitä tässä työssä käytettävissä olevin keinoin. Mutta emme kuitenkaan voi tässä tilanteessa jatkaa palmuöljyn ostoa IOI:lta,” sanoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet - liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Kaisa Hietala.

Neste edellyttää kaikilta yhteistyökumppaneilta vastuullista, lakien ja sopimuksien mukaista toimintaa.

”RSPO:n selvityksen jälkeen olemme päättäneet pidättäytyä raakapalmuöljyn hankinnasta IOI:lta Kaakkois-Aasiassa kunnes IOI pystyy osoittamaan, että se on korjannut palkkojen maksuihin liittyvät epäselvyydet ja rikkeet”, kertoo Hietala.

Vastuullisesti tuotettu raakapalmuöljy on yksi Nesteen uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa käyttämä raaka-aine. Vuonna 2014 yhtiö hankki sertifioitua raakapalmuöljyä kuuden toimittajan tiloilta ja puristamoilta. Kaikkiaan yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden valikoimaan kuuluu yli 10 raaka-ainetta ja vuonna 2014 yli 60 % yhtiön käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista oli jätteitä ja tähteitä.

Aiheesta aiemmin julkaistut uutiset:

Lisätietoja:

Kaisa Hietala, johtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alue, puh. 010 458 4128

Simo Honkanen, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 010 458 4170