7 Lokakuu 2014

Neste Oil aikoo investoida merkittävästi Suomessa, yhdistää Suomen jalostamoiden toiminnot ja vähentää henkilöstöä

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
7.10.2014 klo 9.00

Neste Oil aikoo investoida merkittävästi Suomessa, yhdistää Suomen jalostamoiden toiminnot ja vähentää henkilöstöä

Porvoo refinery

Neste Oil aikoo ryhtyä merkittäviin järjestelyihin yrityksen toiminnan tehostamiseksi. Porvoossa ja Naantalissa aiotaan investoida yhteensä noin 500 miljoonaa euroa kasvuun ja tuotannon optimointiin. Yhtiö suunnittelee Porvoon ja Naantalin jalostamoiden toimintojen yhdistämistä tehokkaamman ohjauksen ja kustannustehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi. Yhtiö aikoo myös sulkea joitakin toimintoja tai luopua niistä. Näiden ja aiemmin toteutettujen muutosten arvioidaan pienentävän yhtiön henkilöstötarvetta noin 250 henkilöllä pääosin Suomessa. Neste Oil on esittänyt henkilöstölleen kutsun muutoksia ja henkilöstövaikutuksia käsittelevään yhteistoimintaneuvotteluun.

"Suunnitellut investoinnit auttavat valmistuttuaan Neste Oilin pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen saavuttamisessa. Tarkoitus on toteuttaa yhtiön omina investointeina 200 miljoonaa euroa maksava uusi SDA-yksikkö Porvooseen ja 60 miljoonaa euroa maksavat prosessia tehostavat hankkeet Naantalissa. Porvoon 250 miljoonan euron voimalaitosinvestointi aiotaan toteuttaa Neste Oilin taseen ulkopuolisena yhteisyrityksen hankkeena", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.

"Euroopassa on merkittävästi öljynjalostuksen ylikapasiteettia, joten meidän on etsittävä kilpailukykyä parantavia ratkaisuja laajalla keinovalikoimalla. Niillä turvaamme Neste Oilille toimintaedellytykset ja rakennamme kasvua", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.

Suunniteltu tuotannon investointiohjelma

Suunniteltu uusien investointien ohjelma koostuu useasta osasta, joista suurin yksittäinen investointi on raaka-ainesyötön esikäsittely-yksikön (SDA) rakentaminen Porvooseen. Tämä 200 miljoonaa euroa maksava investointi parantaa yhtiön tuotantorakennetta ja mahdollisuuksia optimoida raakaöljysyöttöä. SDA-yksikön on määrä valmistua vuonna 2017.

Naantalissa yhtiö aikoo yksinkertaistaa jalostamon rakennetta ja investoida noin 60 miljoonaa euroa prosessia tehostaviin käyttöhyödykehankkeisiin. Näiden investointien perussuunnittelu valmistuu vuoden 2015 alkukuukausina, minkä jälkeen yhtiöllä on edellytykset tehdä lopulliset investointipäätökset. Investointien käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2017 alkupuolella.

Energialiiketoimintojen järjestelyt

Neste Oil selvittää Kilpilahden sähkönjakelun tulevaisuutta osana laajempaa kilpailukyvyn parantamista. Yhtenä selvitettävistä vaihtoehdoista on jakeluverkon myynti ulkopuoliselle sijoittajalle. Selvitys pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Luopuminen sähköverkosta vapauttaisi varoja ydinliiketoimintaan tehtäviin investointeihin.

Toukokuussa 2013 julkaistu hanke Porvoon jalostamon voimantuotannon uudistamiseksi on saanut uuden muodon. Yhtiö aikoo toteuttaa yli 250 miljoonan euron voimalaitosinvestoinnin yhteisyrityksessä Veolian ja Borealiksen kanssa. Lopullinen toteutuspäätös on tarkoitus tehdä keväällä 2015 ja voimalaitosinvestoinnin on määrä valmistua vuoden 2017 aikana.

Yksi jalostamokokonaisuus, viisi tuotantolinjaa

Suunnitelman mukaan Suomen jalostamokokonaisuuden toiminnot integroitaisiin tiiviimmin yhteen ja sitä johdettaisiin yhtenä kokonaisuutena. Vastaisuudessa Neste Oilin Suomen jalostamokokonaisuus koostuisi Porvoon jalostamon neljästä tuotantolinjasta ja viidennestä Naantalissa sijaitsevasta jalostamolinjasta. Suunnitelman mukaan osa Naantalin tuotantoyksiköistä suljettaisiin.

Naantalin tuotantolinja valmistaisi jatkossakin dieseliä ja erikoistuotteita kuten liuottimia ja lisäksi Naantalin tärkeänä roolina olisi tuottaa syöttöaineita kuten tyhjökaasuöljyä Porvoon tuotantolinjojen syötöksi. Naantalissa valmistetut bensiinikomponentit jalostettaisiin lopputuotteiksi Porvoossa. Naantalin terminaalikapasiteettia käytettäisiin Porvoossa tuotetun bensiinin jakeluun.

Suunniteltujen muutosten henkilöstövaikutukset

Yhtiön suunnittelemat ja jo aikaisemmin toteuttamat rakennemuutokset, jalostamokokonaisuuden ohjausmallin muutos ja investoinnit muuttavat Neste Oilin henkilöstötarvetta. Neste Oil arvioi, että se joutuu vähentämään kaikkiaan 250 henkilöä pääosin Suomessa. Lukuun eivät sisälly mahdollisten ulkoistamisten vaikutukset. Vähennykset kohdistuvat pääasiassa konsernin yhteisiin toimintoihin ja Öljytuotteet-liiketoimintaan.

Henkilöstömäärä aiotaan sopeuttaa vastaamaan jo tehtyjä muutoksia, suunniteltuja muutoksia ja tulevia liiketoiminnan tarpeita. Sopeuttamisella tavoitellaan rakennetta ja toimintatapoja, jotka ovat kustannustehokkaita ja joustavia. Muutokset vaikuttaisivat myös siten, että osa työtehtävistä siirtyisi toiselle paikkakunnalle. Investointien vaikutuksesta Neste Oiliin syntyy myös kokonaan uusia työtehtäviä.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 7.10.2014 klo 17.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9543 (osallistumiskoodi: 5597657). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 13.10.2014 asti numerossa (09) 2310 1650 (koodi: 5597657#).

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:
Matti Lehmus, Öljytuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja, puhelin 010 458 4072
Hannele Jakosuo-Jansson, Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puhelin 010 458 4688

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle useana vuonna peräkkäin. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi