5 Maaliskuu 2015

Neste Oil hyödyntää metaanin talteenottoa – etua Saksan innovatiivisessa lainsäädännössä

Artikkeli

Neste Oilin ostaman raakapalmuöljyn ympäristöystävällisyyttä parannetaan metaanin talteenotolla. Tämä kiinnostaa asiakkaita erityisesti Saksassa, jossa astuu voimaan edistyksellinen ympäristölaki.

Metaanipäästöjen vähentäminen on ympäristön kannalta tärkeää, sillä metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Se vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen yli 20 kertaa voimakkaammin kuin hiilidioksidi. Neste Oil on ryhtynyt ostamaan raakapalmuöljyä, jonka tuotannossa syntynyt metaani on otettu talteen. Raakapalmuöljy on saanut myös ISCC-sertifioinnin kestävästä tuotannosta.

Metaanin talteenotto on herättänyt erityistä kiinnostusta Saksassa. Syynä on edistyksellinen laki, joka tulee voimaan ensi vuonna.

Saksa hakee päästövähennyksiä edistyksellisesti

Uusiutuvien polttoaineiden lainsäädännössä keskitytään yleensä siihen, kuinka monta prosenttia polttoaineeseen lisätään biokomponenttia. Saksa nostaa lainsäädännön uudelle tasolle. Uusissa määräyksissä ei keskitytä biopolttoaineen osuuteen vaan siihen, kuinka paljon kasvihuonepäästöt oikeasti vähenevät. ”Tämä on hyvä toimintatapa. Lainsäätäjä asettaa päästövähennysten tavoitteen, ja alan toimijat voivat itse ratkaista, mitkä ovat parhaat ja toimivimmat tavat saavuttaa se. Tällä tavalla löydetään yleensä fiksuimmat ratkaisut”, sanoo Neste Oilin Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala.

Samantapaisia lakeja on aiemmin otettu käyttöön Yhdysvaltojen ja Kanadan osavaltioissa. Saksa on kuitenkin ensimmäinen maa, jossa tällainen järjestelmä tulee voimaan koko valtiossa.

Lain yksityiskohtia ei ole vielä vahvistettu, mutta vuoden 2015 tavoitteeksi kaavaillaan 3,5 prosentin kasvihuonekaasujen vähenemää.

”Uskon, että laki synnyttää paljon innovaatioita. Se kannustaa pohtimaan, mikä on paras tapa vähentää kasvihuonepäästöjä. Tämä lisää tehokkuutta ja parantaa ympäristöystävällisyyttä läpi koko tuotantoketjun”, arvioi Hietala. Metaanin talteenotto on juuri tällainen tehokas ratkaisu.

Raaka-aine paranee – tuote pysyy samana

Palmuöljyn tuotannossa metaania syntyy sen jälkeen, kun varsinainen öljy on puristettu. Jäljelle jää runsaasti orgaanista ainetta, joka poistuu veden mukana. Kun näitä vesiä säilötään altaissa, orgaaninen aine voi alkaa hajota metaaniksi. Prosessissa syntyvän metaanin talteenotto on tehokas ja järkevä keino vähentää kasvihuonepäästöjä. Neste Oilin uusiutuvilla polttoaineilla voidaan jo nyt vähentää kasvihuonepäästöjä 40–90 prosentilla fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Metaanin talteenotto parantaa tilannetta edelleen. ”Itse tuote pysyy samana ja sitä voi käyttää kuten ennenkin. Raaka-aineen laatu ei muutu, mutta sen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt vähenevät entisestään”, kertoo Hietala. Metaanin talteenotosta on siis hyötyä sekä asiakkaille että ympäristölle.