16 Maaliskuu 2007

NESTE OIL JA STORA ENSO YHTEISTYÖHÖN BIOPOLTTOAINEIDEN KEHITTÄMISESSÄ

Neste Oil ja Stora Enso ovat tänään sopineet yhteistyöstä, jossa tavoitteena on kehittää uuden sukupolven biopolttoaineiden tuotantoteknologiaa. Tarkoituksena on käyttää puuraaka-ainetta biopolttoaineiden tuotannossa ja näin korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja rakennetaan Stora Enson Varkauden tehtaalle yhtiöiden puoliksi omistama koelaitos. Laitoksen on määrä käynnistyä 2008, ja sen tuottama lämpö ja sähkö on tarkoitus käyttää paikallisesti. Prosessissa valmistettava raakabiodiesel jalostetaan kaupalliseksi polttoaineeksi Neste Oilin Porvoon jalostamolla.
 
Hankkeessa hyödynnetään Neste Oilin, Stora Enson ja VTT:n osaamista puuperäisen biopolttoaineen tuotannon kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Neste Oilille ja Stora Ensolle  Euroopan kasvavat biopolttoainemarkkinat tarjoavat lupaavan mahdollisuuden, sillä laajasti eri raaka-aineista valmistettujen korkealaatuisten polttoaineiden kysyntä lisääntyy. Ennen kuin puuperäisen biomassan hyödyntäminen polttoaineen tuotannossa on mahdollista, täytyy hankkeessa ratkaista puhtaan synteesikaasun tuottamiseen liittyvät haasteet. Puhdistetusta kaasusta valmistetaan raakabiodieseliä Fischer-Tropsch-prosessissa.
 
Noin 14 miljoonaa euroa maksava koelaitos integroidaan Varkauden tehtaan energiainfrastruktuuriin. Laitoksen tuottama kaasu vastaa noin 4 300 talon lämmittämiseen vaadittavaa energiamäärää ja vähentää paikallisia kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.
 
Kohti laajamittaista kaupallista tuotantoa
 
Yhtiöt aikovat rakentaa kaupalliseen tuotantoon tarkoitetun laitoksen jonkin Stora Enson tehtaan yhteyteen sen jälkeen kun hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen, tekniset haasteet ratkaistu ja yhtiöt ovat keränneet tarpeeksi kokemusta koelaitoksesta. Yhtiöt aikovat omistaa myös kaupallisen tuotantolaitoksen puoliksi.
 
Stora Enson tehtävänä on tuottaa laitokselle puuperäistä biomassaa raaka-aineeksi ja käyttää laitoksella tuotettu lämpö. Biomassan hankinta täyttää ekologiset vaatimukset. Neste Oilin tehtävänä on biopolttoaineen jalostaminen lopputuotteeksi ja tuotteen myynti markkinoille.
 
Luonnollinen askel eteenpäin
 
Euroopan unioni on asettanut tavoitteen, jonka mukaan 5,75 % (18 miljoonaa tonnia) liikenteen fossiilisista polttoaineista tulisi korvata biopolttoaineilla vuoteen 2010 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä osuuden on määrä nousta 10 %:iin. Tämä merkitsee fossiilisten polttoaineiden korvaamista 30 miljoonalla tonnilla biopolttoaineita ja siten edellyttää biopolttoainetuotannon merkittävää lisäämistä.
 
Neste Oilille siirtyminen puuperäisen raaka-aineen käyttöön biopolttoainetuotannossa on looginen askel eteenpäin. Se tukee yhtiön strategiaa, jonka mukaan se valmistaa korkealaatuisia liikenteen polttoaineita käyttämällä laajasti eri raaka-aineita. Tämä yhteistyöhanke täydentää Neste Oilin


biopolttoainevalikoimaa. Yhtiö on parhaillaan viimeistelemässä Porvoon jalostamollaan ensimmäistä uusiutuvista raaka-aineista NExBTL-dieseliä valmistavaa tuotantolaitosta. Laitos tuottaa kasviöljyistä ja eläinrasvoista vuosittain 170 000 tonnia korkealaatuista NExBTL-dieseliä, jonka polttoaineominaisuudet ovat erittäin hyvät ja pakokaasupäästöt pienemmät kuin fossiilisen dieselin. Neste Oil on aloittanut myös toisen vastaavan laitoksen rakentamisen Porvooseen.
 
Lehdistötilaisuus Helsingissä tänään kello 9.00
 
Tiedotusvälineet ovat tervetulleita lehdistötilaisuuteen, joka järjestetään tänä aamuna Helsingissä. Suomeksi pidettävässä tilaisuudessa esiintyvät Neste Oilin toimitusjohtaja Risto Rinne ja Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä.
 
Paikka ja aika: kello 9.00, Ravintola Bank, Union Square -auditorio
Osoite: Unioninkatu 22, Helsinki
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, toimialajohtaja, Biodiesel, puh. 010 458 4247
Harri Turpeinen, tutkimusjohtaja, puh. 010 458 7087
 
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja ne tuottavat vuosittain noin 14 miljoonaa tonnia öljytuotteita. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2006 oli 12,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.
 
 
Stora Enso kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Stora Enson päätuotteet ovat paino- ja hienopaperit, pakkauskartongit sekä puutuotteet. Stora Enson liikevaihto oli 14,6 miljardia euroa vuonna 2006. Konsernin palveluksessa on noin 44 000 henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella. Stora Enson vuotuinen tuotantokapasiteetti on 16,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 7,4 miljoonaa kuutiometriä sahattuja puutuotteita. Sahatuista puutuotteista 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin, New Yorkin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.