8 Heinäkuu 2005

NESTE OIL JA TOTAL AIESOPIMUKSEEN YHTEISESTÄ BIODIESEL-TUOTANNOSTA

Sopimuksen pohjalta on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia rakentaa yhteisomistuksessa oleva uuden sukupolven biodieseliä tuottava laitos Eurooppaan Totalin jonkin jalostamon yhteyteen. Aiesopimuksen mukaan biodieselin tuotannon on määrä alkaa vuonna 2008.
 
Biodieselin tuotanto perustuu Neste Oilin kehittämään NExBTL-teknologiaan, jonka avulla uusiutuvista raaka-aineista, kuten kasviöljyistä ja eläinrasvoista, voidaan valmistaa korkealaatuista biodieseliä. NExBTL-biodiesel on kahden johtavan moottorivalmistajan hiljattain tekemien testien mukaan laadultaan ja suorituskyvyltään parempaa kuin nykyisin markkinoilla olevat biodieselit.
 
NExBTL-teknologialla tuotettava synteettinen biodiesel on EU:n direktiivin (2003/30/EC) mukaista biopolttoainetta, jonka odotetaan saavan samanlaiset verohelpotukset kuin nykyisin markkinoilla olevat biodieselit. Verohelpotuksilla tähdätään biopolttoaineiden tuotannon lisäämiseen Euroopassa.
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja
 
 
Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, Toimialajohtaja, Komponentit, Neste Oil, puh. 010 458 11
Jyrki Ignatius, Johtaja, Biopolttoaineet, puh. 010 458 11
 
 
Neste Oil Oyj on Pohjois-Euroopan johtava öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy puhtaisiin liikennepolttoaineisiin ja voiteluaineisiin. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuonna 2004 yhtiön liikevaihto oli 7,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 4 300 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. www.nesteoil.fi.
 
NExBTL (Next Generation Biomass to Liquid) on Neste Oilin kehittämä uusi biopohjainen ja korkealaatuinen dieselpolttoaine. Tulevaisuuden biopolttoaineiden vaatimukset täyttävän NExBTL-biodieselin raaka-aineeksi soveltuvat joustavasti lähes kaikki tunnetut kasviöljyt ja eläinrasvat. Raaka-aineiden joustavuuden lisäksi NExBTL:n ominaisuuksia ovat erinomainen ja autonvalmistajien vaatimukset täyttävä suorituskyky sekä huomattavan alhaiset pakokaasupäästöt. Ensimmäinen NExBTL-biodieselin tuotantolaitos on rakenteilla Neste Oilin Porvoon jalostamolle. Laitoksen kapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa, ja tuotannon on määrä käynnistyä kesällä 2007.