1 Lokakuu 2013

Neste Oil ja WWF yhteistyössä öljyntorjuntavalmiuden varmistamiseksi

Uutinen

Neste Oil ja WWF ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä öljyntorjunnan saralla muun muassa toteuttamalla käytännön öljyntorjuntaharjoituksia. Viimeisin Neste Oilin ja WWF:n yhteinen öljyntorjuntaharjoitus järjestettiin Neste Oilin Porvoon jalostamolla 20.9.2013. Koulutuspäivän aikana 40 Suomen WWF:n öljyntorjunnan peruskurssilaista pääsivät tutustumaan torjuntatyöhön sekä teoriassa että käytännössä. Käytännön toimintaa harjoiteltiin simuloinnin avulla, jonka tarkoituksena oli kokeilla kuinka öljy käyttäytyy vedessä sekä tutustua keinoihin, joita käytetään ennen öljyn rantautumista. Tällaisia torjuntakeinoja ovat muun muassa öljypuomien ja imeytysmaton käyttö.

"Vaikka kuljetusten turvallisuus pyritään aina takaamaan kaikissa olosuhteissa, on vahinkojen mahdollisuus kuitenkin olemassa. Tämän vuoksi öljyntorjuntavalmiuksien ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää. On hienoa, että olemme saaneet tehdä yhteistyötä öljyntorjuntavalmiuden varmistamiseksi WWF:n kanssa jo useamman vuoden ajan", kertoo Neste Oilin vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Simo Honkanen.

WWF on perustanut vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot vuonna 2003. Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten kutsusta ja heidän alaisuudessaan. Öljyntorjuntajoukkojen roolina on olla apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa sekä esimerkiksi öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Virallisesti öljyntorjuntatyöstä Suomessa vastaavat Ympäristöministerö, SYKE (Meritaito Oy, Merivoimat, Rajavartiolaitos), alueellinen pelastuslaitos, ELY-keskukset ja vapaaehtoisjärjestöt


WWF:n koulutukseen osallistui hyvin erilaisia taustoja omaavia vapaaehtoisia. Erilaisista taustoistaan huolimatta kaikilla oli kuitenkin yhteinen toive; "toivottavasti meitä ei tarvita koskaan".


Vapaehtoiset pääsivät kokeilemaan muun muassa, kuinka imeytysmatto toimii öljyisen veden kanssa.