26 Huhtikuu 2012

Neste Oil myi ensimmäisen NExBTL-lastinsa Yhdysvaltoihin

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
26.4.2012 klo 9.20

Neste Oil myi ensimmäisen NExBTL-lastinsa Yhdysvaltoihin
 
Neste Oil on toimittanut ensimmäisen lastin uusiutuvaa NExBTL-dieseliä Yhdysvaltojen markkinoille. Kehittyneeksi biopolttoaineeksi Yhdysvalloissa laskettava tuote valmistettiin elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteestä Porvoon jalostamolla.
 
"Olemme todella iloisia, että uusiutuvia polttoaineita koskeva lainsäädäntötyö ja kykymme vastata maahantuontituontimääräyksiin tämäntyyppisten polttoaineiden osalta ovat edenneet eri markkinoilla. Tämä mahdollistaa sen, että voimme osallistua ja myötävaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen eri puolilla maailmaa", sanoo Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet.

"Yhdysvaltojen markkinoiden avaaminen on meille tärkeä virstanpylväs, sillä Yhdysvallat on merkittävä markkina-alue korkealaatuisille biopolttoaineille. Olemme myös ylpeitä Yhdysvaltojen uusiutuvien polttoaineiden standardin (Renewable Fuel Standard, RFS) vaatimusten täyttämiseksi tekemästämme työstä. Standardiin perustuva säätely mahdollistaa ja kannustaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja Yhdysvaltojen polttoainetarjonnan monipuolistamiseen. NExBTL-diesel on ihanteellinen polttoaine tälle markkinalle, sillä se sopii yhteen maan nykyisen infrastruktuurin kanssa: polttoaine hyväksytään nykyisissä jalostamojärjestelmissä, ja sen jakeleminen on mahdollista Yhdysvaltojen laajassa putkistokuljetusjärjestelmässä."

"Asiakaskunnan laajentaminen on edennyt myös Euroopassa, mikä tarjoaa jatkossa uusia mahdollisuuksia NExBTL-dieselin myynnille", Lehmus jatkaa.

Neste Oil kertoi tänään osavuosikatsauksessaan uusiutuvien polttoaineiden myynnin kasvaneen odotusten mukaisesti. Yhtiö myi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 305 000 tonnia uusiutuvaa NExBTL-dieseliä jo useille kymmenille asiakkaille yli kymmenessä maassa.
 
Neste Oililla on pitkä historia laadukkaiden ja vähäpäästöisten fossiilisten tuotteiden, kuten bensiinin, dieselin ja perusöljyjen, toimittamisessa Pohjois-Amerikkaan.

"Odotamme innolla uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän yhteistyön jatkumista Yhdysvalloissa. Uusiutuva NExBTL-dieselimme auttaa amerikkalaisia jalostamoja ja polttoaineiden jakelijoita uusiutuvaa energiaa koskevan biovelvoitteen täyttämisessä."

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, puh. 050 458 4072
Kaisa Hietala, johtaja, markkinoiden kehittäminen, Neste Oil, puh. 050 458 4128

Kuvia median käyttöön liitteenä.

Neste Oil lyhyesti:

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi

Uusiutuva NExBTL-diesel lyhyesti:

Neste Oilin omaan teknologiaan perustuva huippulaatuinen uusiutuva NExBTL-diesel on markkinoiden kehittynein dieselpolttoaine. Laadultaan se on ylivertainen sekä perinteiseen biodieseliin että fossiiliseen dieseliin verrattuna ja sitä voidaan käyttää kaikissa uudenaikaisissa dieselmoottoreissa ilman moottoriin tehtäviä muutoksia. Polttoainetta voidaan käyttää sellaisenaan tai korkealaatuisena biokomponenttina fossiiliseen dieseliin tai perinteiseen biodieseliin sekoitettuna. Toisin kuin perinteiset biodieselit, uusiutuva NExBTL-diesel vastaa vaativimpienkin autonvalmistajien vaatimuksia ja toimii erinomaisesti myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa. Se on täysin yhteensopiva olemassa olevien jakelu- ja logististen järjestelmien kanssa eikä aiheuta näihin liittyviä investointitarpeita. 

Uusiutuvan NExBTL-dieselin käytön on todettu vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 40-80 % koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna fossiiliseen dieseliin verrattuna. Myös sen pienemmät lähipäästöt auttavat parantamaan yleistä ilman laatua. Polttoainetta voidaan tuottaa joustavasti vetykäsittelemällä erilaisia bioraaka-aineita, kuten kasviöljyjä, eläinperäisiä jäterasvoja sekä kasviöljyjen jalostuksessa syntyviä sivutuotteita. Kaikki NExBTL-dieselin valmistuksessa käytetyt bioraaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja, täysin jäljitettävissä ja täyttävät EU:n uusiutuvan energian direktiivin tiukat vastuullisuusvaatimukset.