4 Joulukuu 2013

Neste Oil nousi kymmenen sijaa ylöspäin halutuimpana työnantajana

Uutinen

Vastuullista ja innovatiivista toimintaa korostanut Neste Oil houkuttelee ammattilaisia entistä enemmän sekä tekniikan että kaupallisella puolella. Universumin tekemässä ammattilaisten ihannetyönantajat 2013 tutkimuksessa Neste Oil sijoittui Outotecin kanssa jaetulle 6. sijalle. Viime vuodesta parannusta on 10 sijaa ylöspäin.

"Olemme iloisia tästä saavutuksesta. Tämä hieno sijoitus osoittaa, että teemme oikeita asioita ja viestimme niistä uskottavasti myös työntekijöiden näkökulmasta katsottuna. Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia on siivittänyt yhtiötä taloudelliseen menestykseen ja tämä kaikki heijastuu vahvana tekemisen meininkinä myös yhtiöstä ulospäin", toteaa Sanna Kauppi, Neste Oilin henkilöstön kehittämisestä vastaava johtaja.

Tutkimuksessa esiin nousseiden kärkiyritysten viesti kestävästä kehityksestä on ammattilaisille tärkeää ja se nähdään uskottavana viestinä tulevaisuudesta. Ihannetyönantajassa arvostetaan monipuolisuutta, kilpailukykyistä palkkaa ja haastavuutta. Työn haastavuudella tarkoitetaan työympäristöä, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Työtehtävissä vaihtelevuuden mahdollisuus koetaan oman kehittymisen kannalta olennaisena. Oman osaamisen laaja kehittäminen antaa luottamuksen oman työuran kestävyydelle. Myös työn merkityksellisyyden kokeminen on nousussa.

Tutkimukseen vastasi 7 273 yliopisto- ja korkeakoulutettua ammattilaista; työnantaja-arvioita kertyi yhteensä 20 260. Keskimäärin tutkimuksen vastaajilla on 10 vuoden työkokemus ja he ovat 38-vuotiaita.

Lisätietoja: Sanna Kauppi, johtaja, henkilöstön kehittäminen, puh. 010 458 5638