17 Joulukuu 2013

Neste Oil saavutti palmuöljyn sertifiointitavoitteensa kaksi vuotta etuajassa

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
17.12.2013 klo 15.00

Neste Oil saavutti palmuöljyn sertifiointitavoitteensa kaksi vuotta etuajassa

Neste Oil on saavuttanut pitkän aikavälin tavoitteensa käyttää uusiutuvan dieselin valmistuksessa vain sertifioitua raakapalmuöljyä. Alun perin vuonna 2009 tavoitteeksi asetettiin, että 100 % yhtiön käyttämästä raakapalmuöljystä on sertifioitua vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta merkittävän panostuksen ansiosta tavoite saavutettiin etuajassa jo vuonna 2013. Kaikki Neste Oilin käyttämät uusiutuvat raaka-aineet on jäljitetty viljelmälle tai tuotantopaikalle asti siitä alkaen, kun yhtiö aloitti uusiutuvan dieselin tuotannon vuonna 2007.

"Olen erittäin tyytyväinen, että johdonmukainen työmme palmuöljyn käytön vastuullisuuden varmistamiseksi kantaa hedelmää. Neste Oil on selkeästi alan edelläkävijä maailmassa ja biopolttoaineiden vastuullisuusvaatimuksia ja jäljitettävyyskäytäntöjä voidaan käyttää mallina muille teollisuuden aloille. Tämä saavutus antaa meille hyvät edellytykset jatkaa toimitusketjun vastuullisuuden kehittämistä", sanoo Neste Oilin vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Simo Honkanen.

Sertifiointi todentaa biopolttoaineille asetettujen vastuullisuusvaatimusten täyttymisen koko tuotantoketjun osalta. Neste Oilille palmuöljyä tuottavien yhtiöiden on oltava RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäseniä. Yhtiön käyttämä palmuöljy sertifioidaan EU-lainsäädännössä hyväksyttyjen, kansainvälisten sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Niitä ovat mm. ISCC ja RSPO-RED.  Järjestelmissä määritellään vastuullinen toiminta ja sen kriteerit sekä vaadittava toimitusketjua koskeva dokumentaatio. Ulkopuolinen, riippumaton taho auditoi sertifioidut yhtiön palmuöljytoimittajat vuosittain.

Vastuullisen palmuöljyn tuotannossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilivarantoja. Sademetsiä ei tuhota eikä tiloja perusteta kiistanalaisille alueille, kuten runsashiilisille suoalueille. Lisäksi tuotannossa on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja alkuperäisväestöjen oikeuksia.

Palmuöljy on yksi Neste Oilin valmistaman uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineista. Yhtiön raaka-ainevalikoima muodostuu yhteensä yli kymmenestä erilaisesta kasviöljystä ja jäte- ja tähderaaka-aineesta. Tällä hetkellä Neste Oilin käyttämistä raaka-aineista noin puolet on erilaisia jätteitä ja tähteitä ja noin puolet vastuullisesti tuotettua, sertifioitua raakapalmuöljyä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:  Pekka Tuovinen, , kestävästä kehityksestä ja toimittajien määräystenmukaisuudesta vastaava johtaja, puh. +358 10 458 4516

RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, www.rspo.org

ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, www.iscc-system.org/en/

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi

Attachments: