19 Syyskuu 2013

Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan - Keskeisimmille aluksille suomalaisomistajat

Neste Oil Oyj

Pörssitiedote

19.9.2013 klo 14.00

Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan

- Keskeisimmille aluksille suomalaisomistajatNeste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan. Suunnitelman mukaan yhtiö myisi kaikki aluksensa ja ulkoistaisi niiden miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan. Järjestelyssä hoitovarustamon noin 320 työntekijää siirtyisivät uuden työnantajan palvelukseen. Neste Shippingin rahtaustoiminto jatkaisi kuitenkin osana Neste Oilin organisaatiota. Jatkossa Neste Oilin aikomuksena on hankkia tarvitsemansa merikuljetuspalvelut sopimusjärjestelyin."Neste Oilin merikuljetustarpeet ovat muuttuneet viime vuosina. Tytäryhtiö Neste Shippingin Suomen lipun alla liikennöivän laivaston osuus konsernin merikuljetuksista on jatkuvasti laskenut, eikä varustamo pysty korkean kustannustasonsa vuoksi kilpailemaan kannattavasti myöskään kansainvälisillä merikuljetusmarkkinoilla. Lisäksi toiminnan jatkuvuus edellyttäisi merkittäviä investointeja. Näistä syistä Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnasta. Tarkoituksemme on keskittyä puhtaamman liikenteen ratkaisuihin liittyvän ydinliiketoimintamme kehittämiseen", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen kertoo.Neste Oilin palvelutaso säilyy ja huoltovarmuus turvataanVarustamotoimintansa järjestelyssä Neste Oil aikoo myydä viisi säiliöalusta (Mastera, Futura, Neste, Kiisla ja Suula) ja kolme hinaajaa (Ukko, Ahti ja Esko) Huoltovarmuuskeskuksen ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamille yhtiöille. Kauppahinta vastaa käypää arvoa. Neste Oilin aikomuksena on vuokrata nämä alukset käyttöönsä pitkäaikaisilla sopimuksilla. Alukset purjehtivat jatkossakin Suomen lipun alla."On hienoa, että pystyimme löytämään järjestelyn, joka turvaa Neste Oilille keskeisimpien alusten säilymisen suomalaisessa omistuksessa ja Neste Oilin käytössä. Nämä alukset ja kolmansilta osapuolilta rahdatut alukset soveltuvat yhtiön tämänhetkisiin kuljetustarpeisiin ja niillä pystytään varmistamaan asiakkaille hyvä palvelutaso. Ratkaisu turvaa myös maan huoltovarmuuden", Lievonen sanoo.

Lisäksi Neste Oil suunnittelee myöhemmin luopuvansa kokonaan säiliöaluksistaan Tempera, Purha ja Jurmo ja myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa ruotsalaisen Stena-varustamon kanssa yhdessä omistamistaan aluksista Stena Poseidon, Palva ja Stena Arctica.

 

Hoitovarustamotoiminto suunnitellaan ulkoistettavaksiSamassa yhteydessä Neste Shipping suunnittelee luovuttavansa alusten miehityksestä ja kunnossapidosta huolehtivan hoitovarustamotoimintonsa tähän toimintaan erikoistuneelle yritykselle, joka huolehtisi jatkossa järjestelyssä Neste Oilin käyttöön jäävien alusten miehityksestä ja kunnossapidosta nykyisen henkilöstön voimin. Tällä hetkellä Neste Shippingin hoitovarustamon palveluksessa on noin 300 merenkulkijaa ja 20 maaorganisaatiossa työskentelevää.Osana suunniteltua hoitovarustamotoiminnon ulkoistamista Neste Shippingissä käynnistetään yhteistoimintamenettely, jonka piirissä on koko maa- ja merihenkilöstö. Suunnitelman mukaan hoitovarustamon maa- ja merihenkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Suunnitellulla myöhemmin toteutettavalla Temperan, Purhan ja Jurmon myynnillä on mahdollisesti henkilöstövaikutuksia siltä osin, kuin uusi työnantaja ei kykenisi tarjoamaan korvaavia tehtäviä.Taloudelliset vaikutuksetJos suunnitellut järjestelyt toteutuvat sellaisinaan, niiden ei odoteta aiheuttavan merkittäviä myyntivoittoja tai -tappioita. Järjestelyjen odotetaan kuitenkin vapauttavan pääomia Neste Oilin taseesta noin 60 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa tulevina vuosina.Neste Oil OyjKaisa Lipponen

ViestintäjohtajaLisätietoja:Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 4484

Arvo Ruotsalainen, johtaja, Varustamo ja Terminaalit, puh. 050 458 8205

Neste Oil lyhyestiNeste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi