30 Marraskuu 2010

Neste Oil on tehnyt vaadittavat REACH-rekisteröinnit

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
30.11.2010 klo 13.15


Neste Oil on tehnyt vaadittavat REACH-rekisteröinnit

Neste Oil on toteuttanut onnistuneesti REACH-rekisteröinnit kaikille valmistamilleen kemiallisille aineille. Rekisteröintejä on yhteensä 72.

REACH-asetus ja siihen läheisesti liittyvä CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging) heijastuvat aineiden luokituksiin, käyttöturvallisuustiedotteisiin ja tuotteiden pakkausmerkintöihin. Nämä muutokset toteutetaan vaiheittain CLP-asetuksen edellyttämässä aikataulussa.

REACH on tuore EU:n kemikaaliasetus, joka merkitsee kemikaalien valmistajille, maahantuojille ja käyttäjille uusia velvoitteita. Kaikki kemialliset aineet on rekisteröitävä Euroopan kemikaalivirastossa. Asetus on tullut voimaan vuonna 2007, ja suurivolyymiset (yli 1 000 tonnia vuodessa) aineet on pitänyt rekisteröidä viimeistään 30.11.2010.


Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja: Seppo Loikkanen, johtaja, Ympäristö- ja tuoteturvallisuus, puh. 010 458 4318


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.