20 Maaliskuu 2009

Neste Oil tuo uutta energiaa ASFE:hen

Euroopan synteettisten polttoaineiden liitto ASFE (Alliance for Synthetic Fuels in Europe) ilmoitti 18.3. julkaisemallaan tiedotteella, että Neste Oil on liittynyt järjestöön. Tämä vahvistaa ASFE:n sitoutumista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, jotka voivat merkittävästi vähentää ympäristökuormitusta ja monipuolistaa EU:n energiavalikoimaa.

Brysselissä maaliskuussa 2006 perustettu ASFE on Euroopan tasolla ainutlaatuinen hanke, jossa johtavat autonvalmistajat, teknologiayritykset ja polttoaineen tuottajat yhdistävät voimansa vähentääkseen tieliikenteen ympäristökuormitusta lisäämällä energiatehokkuutta ja kehittämällä entistä puhtaampia polttoaineita.

Toistaiseksi ASFE on keskittynyt biomassasta (BTL) tai maakaasusta (GTL) valmistettuihin synteettisiin polttoaineisiin, joita voidaan käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa ja välittää nykyisen jakeluverkoston kautta. Näiden puhtaampien polttoaineiden avulla on mahdollista parantaa Euroopan energiavarmuutta ja vähentää kaupunkien saastemääriä. Lisäksi biomassasta valmistetut synteettiset polttoaineet voivat auttaa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Niiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % raakaöljystä valmistettuihin polttoaineisiin verrattuna.

Neste Oilin jäsenyyden myötä ASFE:n piiriin tulivat vetykäsitellyt kasviöljyt (HVO), joihin liittyvää tekniikkaa Neste Oil on patentoinut ja valmistaa niihin perustuvaa tuotetta kaupallisesti. HVO-polttoaine alentaa nykyisellään kasvihuonekaasupäästöjä 40 60 % perinteiseen dieselöljyyn verrattuna, parantaa paikallista ilmanlaatua ja vähentää terveyshaittoja alhaisten päästöjensä ansiosta samoin kuin GTL ja BTL.

Ilmoittaessaan uudesta jäsenestä ASFE totesi näin: ”ASFE on tyytyväinen voidessaan toivottaa Neste Oilin tervetulleeksi liittoon. Toimintamme laajentuminen on osoitus ASFE:n sitoutumisesta ympäristöä säästävien polttoaineiden käytön edistämiseen sekä EU:n energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Ympäristö- ja energiaratkaisujen edelläkävijä Neste Oil tuo liittoon arvokasta teknistä asiantuntemusta.”

World Biofuels Marketissa puhunut Neste Oilin edustaja Simo Honkanen sanoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme liittyä ASFE:n jäseneksi. ASFE:hen kuuluvat yritykset edustavat alan johtavaa teknistä osaamista, ja niillä on yhteinen näkemys siitä, että ilmastonmuutoksen ja energiantuotannon haasteiden ratkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää. ASFE:llä on keskeinen asema Euroopan ja koko maailman laajuisessa keskustelussa vaihtoehtoisista polttoaineratkaisuista, joiden avulla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa energiavarmuutta”.

 

 
Tietoja synteettisistä ja parafiinisista polttoaineista
Synteettiset polttoaineet ovat lähes rikittömiä ja aromaatittomia liikenteen polttoaineiden uutta sukupolvea. Ne valmistetaan Fischer Tropsch -prosessilla maakaasusta (GTL) tai biomassasta (BTL) tai vetykäsittelyprosessilla kasviöljystä tai eläinrasvoista (HVO). GTL ja HVO ovat kaupallisesti edistyneimpiä polttoaineita, ja ne ovat jo nyt toimivia vaihtoehtoisia polttoaineita. Useita tuotantolaitoksia on rakenteilla tai suunnitteilla, ja tuotteen saatavuus paranee jatkuvasti. BTL vaatii lisää tutkimus- ja kehitysinvestointeja ja sen raaka-aineena voi käyttää Euroopan omia luonnonvaroja. Maakaasupohjaisten polttoaineiden kasvihuonepäästöt ovat verrattavissa raakaöljypohjaisiin liikenteen polttoaineisiin, kun taas biomassasta valmistetut polttoaineet voivat vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 %. Synteettisiä polttoaineita voidaan käyttää sekoittamattomina tai sekoitettuina nykyisissä dieselmoottoreissa. Niitä voidaan jakaa nykyisen jakelu- ja huoltoasemaverkoston kautta, joten ne kuuluvat kustannustehokkaimpiin ratkaisuihin pyrittäessä vähentämään riippuvuutta raakaöljystä. Synteettiset polttoaineet voivat parantaa paikallista ilmanlaatua merkittävästi vähentämällä pakokaasupäästöjä (hiukkaspäästöjä, typen oksideja, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä).

Tietoja ASFE:stä
Brysselissä maaliskuussa 2006 perustettu ASFE (Alliance for Synthetic Fuels in Europe) on Euroopan tasolla ainutlaatuinen hanke, jossa autonvalmistajat ja polttoaineen toimittajat yhdistävät voimansa vähentääkseen tieliikenteen ympäristökuormitusta lisäämällä energiatehokkuutta ja kehittämällä entistä puhtaampia polttoaineita. ASFE:n jäsenyrityksiä ovat seuraavat:  Bosch, Daimler, Neste Oil, Sasol Chevron, Shell, Toyota ja Volkswagen.

Tietoja Neste Oilista
Neste Oil Oyj on vähäpäästöisiin, korkealaatuisiin liikenteen polttoaineisiin erikoistunut jalostus- ja markkinointiyhtiö. Neste Oilin jalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden yhteenlaskettu öljynjalostuskapasiteetti on noin 260 000 barrelia päivässä. Neste Oil tuottaa HVO-polttoainetta tavaramerkillä NExBTL. Tämä edistynyt uusiutuva dieselpolttoaine valmistetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kasvatetuista uusiutuvista raaka-aineista. NExBTL-diesel on tehokkaampaa ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisempää kuin fossiilinen diesel tai FAME-tyyppinen biodiesel. Neste Oil edellyttää, että sen raaka-ainetoimittajat toimivat vastuullisesti ja noudattavat tiukkoja kestävän kehityksen periaatteita. Näin tuotetut raaka-aineet takaavat, että uusiutuvan NExBTL-dieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat sen koko elinkaaren ajalta 40   60 % fossiilista dieseliä pienemmät. Uusiutuva NExBTL-diesel voidaan sekoittaa perinteiseen dieselpolttoaineeseen tai käyttää sellaisenaan, ja se on täysin yhteensopiva nykyisten dieselmoottoreiden ja jakeluverkoston kanssa.

Lisätietoja:   
Nour Amrani, Weber Shandwick (ASFE:n sihteeristö)
Puh. + 32 (0)487 546 322 Sähköpostiosoite: synthetic_fuels@webershandwick.com

Johtaja Simo Honkanen, Neste Oil Oyj
Puh. 050 458 4170