11 Syyskuu 2007

Neste Oil valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin uutena jäsenenä. DJSI World -indeksiin  kuuluu yli 300 yritystä 24 maasta. Indeksiin valitaan toimialansa parhaat kestävään kehitykseen sitoutuneet yritykset.

DJSI World -indeksiin on kelpuutettu vain neljä muuta suomalaisyhtiötä. Dow Jones Indexes, STOXX Limited ja SAM Group julkistivat vuosittaisen Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) -arvioinnin tulokset syyskuun alussa.

"Neste Oil on tehnyt määrätietoista ympäristötyötä usean vuosikymmenen ajan. Tuotteemme ovat olleet koko ajan kehityksen kärjessä. Uusin esimerkki on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel. Arvostamme suuresti pääsyä DJSI-indeksiin", Neste Oilin ympäristöjohtaja Pekka Tuovinen sanoo.

Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen, valittu The Global 100 -listalle ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin.

Neste Oil Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Neste Oil Oyj, ympäristöjohtaja Pekka Tuovinen
puh. 010 458 4516

Dow Jonesin kestävän kehityksen maailmanindeksiin valitaan alansa edelläkävijöitä jokaiselta toimialalta maailmanlaajuisesti. Vuosittain arvioidaan perusteellisesti yritysten taloudellista, ympäristöön liittyvää ja sosiaalista vastuullisuutta ja analysoidaan mm. hyvää hallintotapaa, riskienhallintaa, brandia, ilmastonmuutokseen liittyviä seikkoja, raaka-aineketjua sekä työoloja. Puolet arviointiperusteista mittaa yleisiä vastuullisuuden ja puolet toimialakohtaisten kestävän kehityksen kriteereiden täyttymistä.

Dow Jones kestävän kehityksen indeksin jäsenyydellä on vaikutusta varainhoitajien sijoituspäätöksiin 15 maassa.

www.sustainability-indexes.com