29 Syyskuu 2009

Neste Oililla pääomamarkkinapäivä Porvoossa ja Helsingissä - strategia ja taloudelliset tavoitteet ennallaan, kustannusrakenteesta ja NExBTL-dieselin kannattavuudesta uutta tietoa

Neste Oil järjestää tänään 29.9.2009 pääomamarkkinapäivän Porvoossa ja Helsingissä. Päivän aikana yhtiö esittelee toimintaansa, näkymiään ja investointihankkeitaan. Aamun jalostamovierailun aiheita ovat muun muassa tutkimus ja kehitys sekä yhtiön jalostamoiden toiminta ja siihen liittyvät näkymät. Porvoossa kerrotaan, että dieselin tuotantolinja 4 on nyt normaalissa käytössä elokuun alussa sattuneen tulipalon korjaustöiden valmistuttua hieman edellä aikataulusta.
 
Iltapäivällä käsitellään ajankohtaisia asioita kuten yhtiön kasvualueen eli uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta, yhtiön kustannusrakennetta ja investointiohjelmaa.
 
Pääomamarkkinapäivän keskeinen viesti on, että yhtiö jatkaa puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista. Myös taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Ne ovat keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen vähintään 15 % ja velan osuus kokonaispääomasta 25-50 %. Osinkoina maksetaan vähintään 33 % kyseisen vuoden vertailukelpoisesta nettotuloksesta.
 
Uusiutuvat polttoaineet
 
Neste Oil jatkaa merkittävien investointihankkeidensa toteuttamista Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiö esittelee mallin, jolla se pyrkii kuvaamaan uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin kannattavuutta. Malli perustuu arvioihin Porvoon, Singaporen ja Rotterdamin laitosten keskimääräisistä vuotuisista kustannuksista olettaen, että laitokset toimivat normaalisti. Näillä kustannusoletuksilla ja toteutuneilla lopputuotteen ja raaka-aineiden hinnoilla laskettuna NExBTL:n marginaali kiinteiden kustannusten jälkeen olisi 12 kuukauden jaksolla heinäkuusta 2008 kesäkuuhun 2009 ollut noin 225 dollaria tonnilta.
 
Investoinnit
 
Yhtiö arvioi investointiensa olevan kuluvana vuonna yhteensä noin 890 miljoonaa euroa ja vuonna 2010 yhteensä noin 920 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lukuun sisältyy Porvoon jalostamon suurseisokki. Vuonna 2011 investointien arvioidaan asettuvan noin 350 miljoonan euron tasolle.

Kustannukset
 
Neste Oil arvioi kiinteiden kustannustensa olevan vuonna 2009 noin 630 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 kiinteät kustannukset olivat yhteensä 679 miljoonaa euroa, josta Öljytuotteiden osuus oli 417 milj. euroa, Uusiutuvien polttoaineiden osuus 38 milj. euroa, Öljyn vähittäismyynnin osuus 135 milj. euroa ja Muut-segmentin osuus 89 milj. euroa.
Yhtiö käy pääomamarkkinapäivässä läpi myös jalostamoidensa tuotantokustannuksia. Vuonna 2008 tuotantokustannukset olivat yhteensä 445 miljoonaa euroa eli 5,9 dollaria barrelilta. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kustannukset olivat 84 miljoonaa euroa eli 4,1 dollaria barrelilta ja toisella neljänneksellä 105 miljoonaa euroa eli 5,5 dollaria barrelilta.
 
Pääomamarkkinapäivän englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi noin klo 9.00.
 
Iltapäivän tilaisuutta voi myös seurata Internetissä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/n/nesteoil/nesteoil_2009_0929_cmd/ kello 13 alkaen.
 
Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja: sijoittajasuhdejohtaja Juha Rouhiainen, puh. 050 458 5132
 
Neste Oil lyhyesti
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 300 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.