3 Huhtikuu 2008

Neste Oilin 100-prosenttinen biopolttoaine käyttöön pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä

Neste Oil Oyj   
Lehdistötiedote   
3.4.2008 klo 13

Pääkaupunkiseudulla on otettu käyttöön 100-prosenttinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel. Neste Oilin valmistamaa tuotetta käytetään Helsingin Bussiliikenteen linja-autoissa osana YTV:n, HKL:n, Proventian ja Neste Oilin välistä yhteistyötä, joka alkoi viime syksynä. Yhteistyön tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöönottoa ja parantaa kaupunki-ilman laatua. Aikaisemmin linja-autoihin on tankattu NExBTL-dieselin ja fossiilisen dieselin sekoitusta, mutta nyt kaupunkiliikenteen käytössä on ensimmäisen kerran puhdasta NExBTL-dieseliä.

100-prosenttisen NExBTL-dieselin käyttöönotto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Scanian kanssa. Tavoitteena on tutkia puhtaan NExBTL-dieselin päästövähenemiä ja pitkäaikaisvaikutuksia linja-auton moottoriin. Scanian ja Neste Oilin yhteistyöllä varmistetaan, että korkealaatuisen biopolttoaineen kaikki positiiviset ominaisuudet saadaan hyödynnettyä kaupunki-ilman parantamiseksi.

Puhtaan NExBTL-dieselin käytöllä on merkittävä positiivinen vaikutus kaupunki-ilman laatuun. NExBTL-diesel tuottaa selvästi vähemmän hiukkas- ja typpioksidipäästöjä kuin perinteinen diesel. Aiemmissa testeissä puhtaalla NExBTL-dieselillä typpioksidipäästöt vähenivät noin 15 % ja hiukkaspäästöt noin 30 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Polttoaineen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät noin 50 % verrattuna fossiiliseen dieseliin, kun raaka-aineet on tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Projektissa mukana oleville linja-autoille tehdään VTT:llä pakokaasumittauksia.

NESTE OIL OYJ

Osmo Kammonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja antavat:
Sami Oja, myyntipäällikkö, Neste Oil, Biodiesel, puh. 050 458 5246
Simo Honkanen, johtaja, Neste Oil, Biodiesel, puh. 050 458 4170

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 12 103 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 4 800 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.

NExBTL on Neste Oilin kehittämä huippulaatuinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettava diesel. Se mahdollistaa kasvihuonekaasu- ja pakokaasupäästöjen vähenemisen normaaliin dieseliin verrattuna. Koko elinkaaren ajalta laskettu kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on NExBTL-dieselillä 40 - 60 %, riippuen käytettävästä raaka-aineesta. NExBTL-dieseliä voidaan sekoittaa normaaliin dieseliin tai käyttää sellaisenaan, eikä se edellytä muutoksia moottoreihin.