10 Helmikuu 2011

Neste Oilin, Helsingin seudun liikenteen ja Proventian biopolttoainekokeilusta erinomaiset tulokset - lähipäästöt vähenivät merkittävästi

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
10.2.2011 klo 11.00


Neste Oilin, Helsingin seudun liikenteen ja Proventian biopolttoainekokeilusta erinomaiset tulokset - lähipäästöt vähenivät merkittävästi

Neste Oilin, Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Proventian kolmivuotinen biopolttoainekokeilu on päättynyt. Tutkimustulokset osoittavat, että Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla NExBTL-dieselillä voidaan vähentää merkittävästi kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä. VTT:n laboratoriotutkimusten mukaan hiukkaspäästöt alenivat 30 % ja typenoksidipäästöt 10 %. Myös pakokaasujen jälkikäsittely sujui ongelmitta. VTT:n arvion mukaan yhtä paljon pienhiukkaspäästöjä voitaisiin vähentää poistamalla liikenteestä noin kolmasosa pääkaupunkiseudun busseista, mikäli kaikki bussit käyttäisivät 100-prosenttista NExBTL-dieseliä.

"Tutkimustulokset osoittavat, että uusiutuva NExBTL-diesel on toimiva ratkaisu joukkoliikenteen lähipäästöjen vähentämiseen. Polttoaineen käyttö ei edellytä kaluston uusimista, mikä on liikennöitsijöille huomattava taloudellinen etu. Polttoaine toimi erinomaisesti myös vanhemman bussikaluston käytössä ja osoitti suorituskykynsä haastavissa talviolosuhteissa", toteaa Sakari Toivola, Neste Oilin Öljyn vähittäismyynnistä vastaava johtaja.

Uusiutuvan NExBTL-dieselin käytöllä saavutetaan kaikilla tällä hetkellä käytössä olevilla raaka-aineilla yli 50 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin fossiilisella dieselillä. Sen valmistukseen käytetään kasviöljyjä, kuten palmuöljyä ja rypsiöljyä, sekä elintarviketeollisuuden rasvajätettä. Tulevaisuudessa raaka-ainepohja on todennäköisesti laajempi, sillä uusien raaka-aineiden kehittämiseksi tehdään laaja-alaista tutkimus- ja tuotekehitystyötä.

50 miljoonaa kilometriä maailman suurimmassa biopolttoainekokeilussa
Helsingin seudulla järjestetty kokeilu on maailman mittakaavassa laajin uusiutuvista raaka-aineista valmistetun biopolttoaineen kenttäkokeilu. Hankkeeseen osallistui HSL, Neste Oil, pakokaasujen puhdistamiseen erikoistunut Proventia, mittauksista vastannut VTT sekä Helsingin seudulla liikennöiviä bussiyhtiöitä. Hanke on osa TEKESin BioRefine tutkimusohjelmaa. Kokeilussa oli mukana noin 300 linja-autoa eli runsas viidennes HSL:n busseista. Ajokilometrejä kokeilubusseille kertyi kaikkiaan yli 50 miljoonaa kilometriä.

Kokeilun alkuvaiheessa busseihin tankattiin seosta, jossa oli 30 prosenttia uusiutuvaa NExBTL-dieseliä ja 70 prosenttia normaalia dieseliä. Vuodesta 2008 osassa autoista oli käytössä myös 100-prosenttinen biopolttoaine. Suurimmat päästöhyödyt saavutetaan 100-prosenttisella biopolttoaineella. Hiukkas- ja typenoksidipäästöjen lisäksi vähenivät haitalliset aromaattiset PAH-hiilivetypäästöt.

Neste Oilin uusiutuvan dieselin käyttö bussiliikenteessä jatkuu
Uusiutuvan NExBTL-dieselin käyttö pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä jatkuu Optibio-kokeilun jälkeen. Helsingin seudun liikenne julkisti 14.12.2010 Espoon ja Vantaan bussilinjojen kilpailutuksen tulokset. Vuoden 2011 syysliikenteen alkaessa 19 bussia käyttää Neste Oilin NExBTL-dieseliä. Helsingin seudun liikenteen järjestämässä bussiliikenteen kilpailutuksessa arvioitiin ensimmäistä kertaa myös liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Lähipäästöjä on arvioitu jo aiemmin. 


Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Neste Oilin ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Simo Honkanen, puh. 010 458 4170

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.