11 Syyskuu 2012

Neste Oilin kommentti liittyen mediassa esitettyihin tietoihin EU:n biopolttoainelainsäädännön muutoksista

Neste Oil Oyj
Uutinen
11.9.2012

Neste Oilin kommentti liittyen mediassa esitettyihin tietoihin EU:n biopolttoainelainsäädännön muutoksista

Neste Oil kommentoi 11.9.2012 mediassa esitettyjä tietoja EU:n biopolttoainelainsäädännön mahdollisista muutoksista. Lehtitietojen mukaan EU:n 10 prosentin liikenteen biopolttoainetavoite vuodelle 2020 jaettaisiin kahteen osaan siten, että viljelykasveista tuotettujen biopolttoaineiden osuus tavoitteen täyttämisessä rajoitettaisiin viiteen prosenttiin. Loppuosa tavoitteesta tulisi täyttää jätteistä ja tähteistä valmistetuilla biopolttoaineilla.

Neste Oil voi ottaa kantaa lainsäädännön muutosesitysten yksityiskohtiin vasta sitten, kun Euroopan komissio ne julkistaa.

Ehdotetut muutokset näyttäisivät tukevan Neste Oilin tavoitetta lisätä jätteiden ja tähteiden käyttöä korkealuokkaisten biopolttoaineiden valmistuksessa. Yhtiö odottaa tulevalta lainsäädännöltä johdonmukaisuutta, pitkäjänteisyyttä ja olemassa olevien investointien turvaamista.

Neste Oilin NExBTL-teknologia mahdollistaa useiden eri raaka-aineiden käytön uusiutuvan dieselin valmistuksessa, ja yhtiö on jo nyt maailman suurin eläinrasvajätteen käyttäjä. Vuonna 2012 Neste Oil lisää jätteiden ja tähteiden raaka-ainekäyttöä useilla sadoilla tuhansilla tonneilla.

Raaka-ainepohjan laajentaminen on keskeinen osa Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategiaa, jolla voidaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Noin 80 % yhtiön 40 miljoonan euron vuotuisista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista käytetään uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. Viimeisin esimerkki tutkimustyön edistymisestä on Euroopan ensimmäisen mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen elokuun lopussa.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:  Kaisa Hietala, johtaja, Uusiutuvat polttoaineet, puh. 050 458 4128

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.neste.com