18 Lokakuu 2010

Neste Oilin kommentti Ylen MOT-ohjelman ennakkomainontaan ja uutisointiin

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
18.10 2010 klo 12.30

 

Neste Oilin kommentti Ylen MOT-ohjelman ennakkomainontaan ja uutisointiin

Tänä iltana esitettävän Yleisradion MOT-ohjelman ennakkomainonnassa ja uutisissa väitetään, ettei Neste Oilin uusiutuva diesel olisi palmuöljystä valmistettuna EU:n hyväksymä biopolttoaine. Väite on väärä. Palmuöljy on täysin hyväksyttävä raaka-aine, mikäli se täyttää tuotannon kestävän kehityksen mukaisuuden vaatimukset ja saavuttaa vähintään 35 % kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Neste Oilin uusiutuvan dieselin tuotannossa käytetty palmuöljy täyttää nämä vaatimukset.

EU:n uusiutuvia polttoaineita koskevan direktiivin mukaan on kaksi vaihtoehtoa sille, miten kasvihuonekaasupäästöjen vähenemät on osoitettava. Ensimmäinen ja helpompi on se, että joillekin raaka-aineille ja tekniikoille on direktiivin valmistelussa yksinkertaisesti päätetty kasvihuonekaasupäästöjen vähenemälle oletusarvo, jota voidaan käyttää tuntematta yksityiskohtaisesti tuotantoketjua. Toinen vaihtoehto on käyttää tuotannon eri vaiheissa syntyviä todellisia arvoja.

Palmuöljy kuuluu niihin raaka-aineisiin, jonka kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän oletusarvoksi on annettu kaksi lukua, joista toinen täyttää vaatimukset ja toinen ei. Erot syntyvät siitä, miten puristamoiden jätevesien käsittely on järjestetty. Jos jätevesien käsittelyssä ei ole metaanikaasun talteenottoa, teollisuuden on osoitettava direktiivin määrittelemällä elinkaarilaskelmalla, että kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät EU:n edellyttämällä tavalla. Neste Oil käyttää palmuöljyä juuri tällaisten laskelmien perusteella.

Tuoreimmankin ulkopuolisen auditoinnin ennakkotiedon mukaan Neste Oilin uusiutuvalla dieselillä päästään kaikilla nykyisin käytössä olevilla raaka-aineilla vähintään 50 % kasvihuonekaasupäästöjen vähenemään tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Neste Oil jätti tänä syksynä yhtenä ensimmäisistä teollisuusyrityksistä EU:n komission rekisteröitäväksi vapaaehtoisen todentamismenetelmän (voluntary scheme) kestävän kehityksen mukaisuuden osoittamiseksi. Menetelmä kattaa myös kasvihuonekaasupäästöjen laskennan. Järjestelmällä todennetaan, että Neste Oilin valmistama uusiutuva diesel on EU:n säädökset täyttävää.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Simo Honkanen, ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, puhelin 010 458 4170


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 100 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.