9 Kesäkuu 2009

Neste Oilin NExBTL-dieseliä testattu Saksassa - tuloksena pienemmät hiilidioksidipäästöt

- Ensimmäisen Saksassa toteutetun NExBTL-pilottikokeen tulokset esiteltiin Berliinissä
- 14 Mercedes-Benzin valmistamaa kuorma- ja linja-autoa on ollut vuoden ajan jokapäiväisessä käytössä
Selvästi pienemmät pakokaasu- ja hiilidioksidipäästöt
 
Daimler AG, Deutsche Post DHL, energiayhtiö OMV, joukkoliikenneyhtiö Stuttgarter Strassenbahnen AG ja Neste Oil pitivät tänään Berliinissä seminaarin aiheesta "Dieselpolttoainetta uusiutuvista energianlähteistä - askel kohti nollapäästöjä liikenteessä?" Seminaarissa esiteltiin alustavat tulokset kestävästi tuotetun polttoaineen käytöstä yhteisessä pilottiprojektissa. Neljätoista sarjatuotantomallista Mercedes-Benzin valmistamaa kuorma- ja linja-autoa on ollut jokapäiväisessä käytössä Saksassa vuoden 2008 puolivälistä lähtien polttoaineenaan kestävästi tuotettu, uusiutuvista raaka-aineista valmistettu Neste Oilin NExBTL-diesel. Yhteenlaskettu ajomatka on jo ylittänyt miljoona kilometriä. Kenttätestaus osoittaa, että vetykäsitellyn kasviöljyn (HVO) käyttäminen polttoaineena vähentää päästöjä merkittävästi verrattuna raakaöljystä valmistettuun dieseliin. Esimerkiksi typen oksidien päästöt laskevat jopa 15 %. Hiilidioksidipäästöjen kokonaistase on myös positiivinen; kestävän kehityksen periaatteiden mukainen palmuöljyn viljely ja jalostaminen polttoaineeksi vähentävät hiilidioksidipäästöjä yli 60 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.
 
Yhteinen projekti kestää suunnitelmien mukaan kolme vuotta ja päättyy vuonna 2011. Sen tarkoitus on testata NExBTL-dieselin käyttökelpoisuutta ja mitata saavutettavissa oleva hiilidioksiditaso jokapäiväisessä ajossa sarjatuotantoautoilla. Tavoitteena on ajaa Mercedes-Benzin valmistamilla ajoneuvoilla ammattiliikenteessä 3,3 miljoonaa kilometriä ja säästää 2 000 tonnia hiilidioksidipäästöissä. Deutsche Post DHL liikennöi kymmenellä Mercedes-Benzin kuorma-autolla Suur-Nürnbergin alueella. Näistä viisi on keskiraskaita Ategoja ja toiset viisi raskaita Actros-tyyppisiä kuorma-autoja. Lisäksi Stuttgartin joukkoliikenneyhtiö käyttää NExBTL-dieseliä neljässä Mercedes-Benzin Citaro-bussissa. Neste Oil tuottaa käytettävän biopolttoaineen ja OMV huolehtii sen jakelusta.
 
Koska projektiin osallistuvat yritykset edustavat eri liiketoiminta-alueita, on mahdollista tutkia koko tuotantoketjua polttoaineen tuotannosta sen käyttöön kaupunkiliikenteessä ja pitkänmatkan kuljetuksissa.
 
"Ensimmäisen vuoden tulokset osoittavat, että polttoaine toimii mainiosti Mercedes-Benzin autoissa ja moottorit kestävät sen käyttöä hyvin", kertoo tohtori Manfred Schuckert, Daimler AG:n strategisti. "Asiakkaiden kannalta tämä on hyvin tärkeää, koska aikaisemmin käytetyt, ensimmäisen sukupolven biodieselit johtavat yleensä huoltovälien lyhenemiseen, mistä puolestaan seuraavat korkeammat käyttökustannukset."
 
Daimlerin tarkoitus on vähentää voimakkaasti sekä polttoaineenkulutusta että hiilidioksidi- ja pakokaasupäästöjä kuorma- ja linja-autoissaan osana "Shaping Future Transportation" -aloitettaan.
 
Pilottiprojekti on tärkeä siksi, että sen aikana kerätään kokemusta vetykäsiteltyyn kasviöljyyn pohjautuvan biopolttoaineen käyttövarmuudesta tavaraliikenteessä ja myös siksi, että se vähentää välittömästi liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristökuormitusta.
 
"Globaalina logistiikkayhtiönä, joka liikennöi suurella ajoneuvokalustolla, me haluamme aktiivisesti tukea uusiutuvien biopolttoaineiden tutkimusta. Uskomme siihen, että toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineet voivat merkittävästi vähentää hiilijalanjälkeämme", sanoo Steffen Frankenberg, Deutsche Post DHL:n strategisti, joka on vastuussa yrityksen GoGreen-ilmastonsuojeluohjelmasta.
 
Kasvava rahtiliikenne tarvitsee puhtaita polttoaineita
 
Deutsche Post DHL:n tekemä tutkimus osoittaa, että yli 80 % kaikista rahtiliikenteen hiilidioksidipäästöistä syntyy keskipitkillä ja pitkillä matkoilla. On arvioitu, että tavarankuljetusmäärät näillä reiteillä kaksinkertaistuvat vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan yrityksiin kohdistuvat ympäristövaatimukset kasvavat, esimerkiksi autoteollisuuden päästöstandardit ja uusiutuvan energian käyttövaatimukset kiristyvät EU-alueella. Jäsenmaat aikovat mm. nostaa uusiutuvan energian käyttöosuuden kuljetussektorilla kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 
"Tulevaisuudenhaasteemme on kuljettaa enemmän tavaraa huomattavasti vähemmillä päästöillä", kertoo Frankenberg. "Tarvitsemme kipeästi vaihtoehtoisia polttoaineita, erityisesti sellaisia jotka on tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti."
 
Deutsche Post DHL oli ensimmäinen alan yritys, joka asetti itselleen konkreettisen ilmastonsuojelutavoitteen parantaa hiilidioksiditehokkuutta 30 % vuoteen 2020 mennessä konserninlaajuisesti.
 
Logistiikkasektorin lisäksi myös joukkoliikenneyhtiöt haluavat toimia ennaltaehkäisevästi hiilidioksidi- ja pakokaasupäästöasioissa. Siksi myös Stuttgarter Strassenbahnen AG on lähtenyt mukaan kenttäkokeisiin. "Suur-Stuttgartin alueella on taisteltu korkeita päästöjä vastaan jo vuosia", sanoo SSB:n Markus Wiedemann. "Julkisella liikenteellä on hyvin tärkeä rooli päästöjen alentamisessa. Käyttämällä biopolttoainetta busseissamme voimme vauhdittaa hiilidioksidipäästöjen pienentämistä."
 
Sitovat standardit ja määräykset sekä eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla ovat tarpeellisia varmistamaan, että biopolttoaineen käyttäminen on teknisesti ja taloudellisesti järkevää ja lisäksi ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista. Tällä hetkellä ei ole olemassa kansainvälisesti tunnustettuja standardeja kestävästi tuotetuille biopolttoaineille, jotka säätelisivät esimerkiksi niiden yhteensopivuutta eri moottorien kanssa. Tilanne tuottaa paljon ongelmia polttoaineen valmistajille ja jakelijoille sekä autotehtaille, koska niiden täytyy pystyä takaamaan tuotteidensa laatu.
 
Walter Böhme, OMV:n tutkimus- ja tuotekehitysosaston päällikkö sanoo: "Tämä uusi, uusiutuva dieselpolttoaine antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällinen ratkaisu, joka on kestävä pitkällä aikavälillä. Voimme käyttää biopolttoainetta suurella sekoitussuhteella, ja tämä polttoaine täyttää moottori- ja ajoneuvovalmistajien tulevatkin tarpeet."
 
OMV haluaa olla edelläkävijä ympäristöystävällisen teknologian käyttäjänä, ja lähtö mukaan uusiutuvien energiamuotojen tuotantoon on siksi seuraava looginen askel. Tukeakseen kestävää kehitystä, OMV on perustanut säätiön - OMV Future Energy Fund - etsimään yhtiön sisältä sopivia uusiutuvan energian kehitys- ja päästövähennyskohteita, hankkimaan projekteille rahoituksen ja tukemaan niiden läpivientiä.
 
Sertifioinnilla tiukat vaatimukset
 
Teknisten ongelmien ratkaisemisen lisäksi on aivan yhtä tärkeää määritellä mikä on kestävästi tuotettua bioraaka-ainetta. Berliinissä pidetyssä seminaarissa WWF:n (World Wide Fund For Nature) Martina Fleckenstein sanoi: "Biopolttoaineiden tuotannolle tarvitaan kansainvälisesti tunnustettu sertifiointijärjestelmä. Tärkeintä on, että kaikkien tuotantojärjestelmien - sekä valmisteluvaiheessa että jo käytössä olevien - on täytettävä tiukat vaatimukset, joiden on oltava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti järkeviä."
 
Kaikki seminaarin osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että nykyiset kenttäkokeet ovat vasta ensimmäinen, mutta lupaava askel kohti kestävästi tuotetun biopolttoaineen tehokasta käyttöä.
 
Neste Oililla on hyvin tarkat määräykset raaka-aineiden tuotannolle sen varmistamiseksi, että NExBTL-diesel täyttää tiukimmatkin ympäristövaatimukset.
 
"Me tiedämme täsmälleen mistä raaka-aineemme tulevat ja miten ne on tuotettu, ja lisäksi annamme itsenäisten tutkimuslaitosten tarkastaa tuotantoketjua jatkuvasti", sanoo Neste Oilin Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Simo Honkanen. "Edellytämme sopimuksissamme raaka-ainetoimittajilta kestävän kehityksen mukaista tuotantoa. Näin voimme taata asiakkaille, että uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL -diesel on sataprosenttisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Neste Oil on sitoutunut käyttämään yksinomaan sertifioitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä tai jo aikaisemminkin, jos riittävän suuria määriä on saatavissa."
 
Neste Oil tekee maailmanlaajuista yhteistyötä 23 tutkimuslaitoksen ja yliopiston kanssa kehittääkseen kokonaan uudentyyppisiä raaka-aineita uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa varten. Tutkimus kohdistuu muun muassa leviin, muihin mikrobeihin ja hakkuutähteisiin.
 
Lehdistökontaktit:
 
Daimler AG
Heinz Gottwick
Director, Global Communications, Commercial Vehicles
Puh. +49 711 17 4 15 25
 
Deutsche Post DHL
Dirk Klasen
Corporate Communications - Media Relations
Puh. +49 (0)228 182-99 44
 
OMV Aktiengesellschaft
Michaela Huber
Head of Media Relations
Puh. +43-1-40440-21475
 
Stuttgarter Straßenbahnen AG
Susanne Schupp
Communications
Puh. +49-(0)711- 78 85-26 86
 
Neste Oil Oyj
Hanna Maula
Viestintäjohtaja
Puh. 050 458 4618
 
 
Daimler AG
 
Daimlerin liiketoiminta-alueet ovat Mercedes-Benz-henkilöautot, Daimler-kuorma-autot, Daimler-rahoituspalvelut, Mercedes-Benz-pakettiautot ja Daimler-linja-autot. Daimler on johtava laatuautojen valmistaja ja markkinajohtaja sekä raskaissa että keskiraskaissa kuorma-autoissa, kuten myös linja-autoissa. Daimlerin rahoituspalveluyksikkö tarjoaa ajoneuvojen rahoitusta, leasingia, vakuutuksia ja omaisuudenhallintaa. Daimlerin tuotteita myydään lähes kaikkiin maihin ja tuotantolaitoksia on viidellä mantereella. Yhtiön perustajat Gottlieb Daimler ja Carl Benz tekivät historiaa keksimällä automobiilin vuonna 1886. Alan pioneerina Daimler kantaa vastuunsa yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan ja kehittää ekologisesti kestävän ja samalla turvallisen autoilun tulevaisuutta mullistavalla teknologialla ja korkealaatuisilla tuotteilla. Nykyinen brändivalikoima käsittää maailman arvokkaimman automerkin Mercedes-Benzin lisäksi: Smart, AMG, Maybach, Freightliner, Western Star, Mitsubishi Fuso, Setra, Orion ja Thomas-bussit.
 
Daimler on listattu Frankfurtin, New Yorkin ja Stuttgartin pörsseissä. Vuonna 2008 Daimler myi 2,1 miljoonaa ajoneuvoa ja työllisti yli 270 000 ihmistä. Liikevaihto oli 95,9 miljardia euroa ja tulos (EBIT) 2,7 miljardia euroa. Daimler on sitoutunut laatuun ja tähtää tulevaisuudessa kestävään kasvuun ja parhaaseen kannattavuuteen.
 
Deutsche Post DHL
 
Deutsche Post DHL on maailman johtava posti- ja logistiikkayhtiö, joka tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman logistiikka- ja kommunikaatiopalveluita. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen sekä helppokäyttöisiä vakiotuotteita että innovatiivisia räätälöityjä ratkaisuja markkinoinnista teollisuuden hankintapalveluihin. Yli 500 000 työntekijää 220 maassa muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, joka on sitoutunut palveluun, laatuun ja kestävään kehitykseen. Yhtiö on sitoutunut yhteiskuntavastuuseen ilmastonsuojelu-, katastrofiapu- ja koulutusohjelmiensa kautta. Vuonna 2008 Deutsche Post DHL:n liikevaihto ylitti 54 miljardia euroa.
 
OMV AG
 
OMV on Itävallan suurimpia teollisuusyrityksiä. Vuonna 2008 OMV-ryhmän liikevaihto oli 25,54 miljardia euroa ja työntekijämäärä 41 282. Euroopan kasvuvyöhykkeen johtavana energiayhtiönä OMV harjoittaa jalostusta ja markkinointia kolmessatoista maassa. Öljynetsintää ja -tuotantoa on seitsemässätoista maassa neljällä mantereella. Kaasun myynti on noin 13 miljardia kuutiometriä vuodessa. Baumgarten on yksi tärkeimpiä kaasuputkien risteysasemia Euroopassa, ja sen kautta kulkee noin 66 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa. OMV:n Keski-Euroopan solmupiste on yksi Manner-Euroopan kolmesta suurimmasta.
 
OMV:n öljy- ja kaasureservit ovat noin 1,2 miljardia barrelia, päivittäinen tuotanto noin 308 000 barrelia ja vuosittainen jalostuskapasiteetti noin 26 miljoonaa tonnia. Huoltoasemia on 2 477 kolmessatoista maassa. Jalostus- ja markkinointiyksikön osuus Tonavan alueen markkinoista on noin 20 %. OMV on vahvistunut johtavaa asemaansa Euroopan kasvuvyöhykkeellä hankkimalla 41,58 % Petrol Ofisista, joka on Turkin suurin jakeluyhtiö.
 
Kesäkuussa 2006 OMV perusti OMV Future Energy Fund -säätiön tukemaan uusiutuvan energian hankkeita yli sadalla miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on käynnistää muutosprosessi puhtaasta öljy- ja kaasuyhtiöstä energiayhtiöksi, jonka valikoimassa on myös uusiutuvaa energiaa.
 
Stuttgarter Strassenbahnen AG
 
SSB on Stuttgartin julkisen liikenteen yhtiö. Se liikennöi kuudellatoista raitiovaunulinjalla, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 130 kilometriä, Stuttgartissa ja sitä ympäröivillä alueilla. Lisäksi yhtiöllä on bussilinjoja yli 650 kilometriä. SSB liikennöi sekä keskustassa että ympäröivissä kaupunginosissa, yhdistää osavaltion pääkaupungin muihin kaupunkeihin, kuten Fellbach, Remseck, Gerlingen, ja Ostfildern, ja tarjoaa lisäksi julkisen liikenteen palveluja ympäristökunnissa. SSB:llä on noin 170 raitiovaunua ja yli 270 bussia, joten se on suurin julkisessa omistuksessa oleva paikallisliikenneyhtiö Baden-Württembergin osavaltiossa. SSB kuljettaa noin 190 miljoonaa matkustajaa vuodessa eli puoli miljoonaa matkustajaa päivässä. Jokainen Stuttgartin asukas tekee lähes 200 matkaa vuodessa SSB:n kulkuneuvoilla ja noin puolet joukkoliikenteen käyttäjistä kaupungissa käyttää SSB:n palveluja. Työntekijöitä on yhteensä noin 2 600, joista 1 200 on kuljettajia, joten SSB on alueelle tärkeä myös suhdanteista riippumattomien työpaikkojen tarjoajana.
 
Neste Oil Oyj
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tähtää maailman johtavaksi uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittajaksi. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 200 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.