1 Elokuu 2013

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
1.8.2013 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Hyvä kehitys Uusiutuvissa polttoaineissa jatkui. Konsernin koko vuoden tulosohjausta parannetaan.

Toinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 88 miljoonaa euroa (Q2/2012: EUR 40 milj.)
  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 112 miljoonaa euroa (Q2/2012: -115 milj.)
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,82 dollaria barrelilta (Q2/2012: 8,35 USD/bbl)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 312 miljoonaa euroa (Q2/2012: 201 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 223 miljoonaa euroa (1-6/2012: EUR 119 milj.)
  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 198 miljoonaa euroa (1-6/2012: 76 milj.)
  • Investoinnit olivat 100 miljoonaa euroa (1-6/2012: 160 milj.)
  • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 41,3 % (31.12.2012: 43,2 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Toisen neljänneksen tuloksemme oli vahva. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 88 miljoonaa euroa ennen muuta Uusiutuvien polttoaineiden hyvän kehityksen ansiosta. Myös velkaantumisasteemme parani vahvan kassavirran seurauksena.

Viitejalostusmarginaali oli viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa heikompi. Öljytuotteiden toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n suunnitellun huoltoseisokin lisäksi häiriöt bensiinintuotannossa ja perusöljyjen heikko tulos. Tuotantolinjalla 4 on koksinpoistoon liittyvä suunniteltu huoltopysäytys seuraavan kerran keväällä 2014. Segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 49 miljoonaan euroon.

Erittäin hyvä kehitys Uusiutuvissa polttoaineissa jatkui, ja segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa. Markkinaolosuhteet pysyivät suotuisina, ja edistyimme hyvin Pohjois-Amerikan markkinoiden avaamisessa. Onnistuimme myös laajentamaan raaka-ainevalikoimaa ja siten lisäämään joustavuutta. Kaiken kaikkiaan Uusiutuvien polttoaineiden tulevaisuus näyttää positiiviselta.

Öljyn vähittäismyynnin tulos kehittyi tasaisesti, ja segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuotta parempi.

Vaikka maailmantalouden epävarmuus on heijastunut sekä öljytuotteiden että uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin, vahvistamme vuoden 2013 ohjaustamme. Olettaen, että nykyiset markkinaolosuhteet säilyvät, Uusiutuvien polttoaineiden koko vuoden 2013 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan yli 120 miljoonaa euroa ja konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2012."

Konsernin toisen neljänneksen 2013 tulos

Neste Oilin toisen neljänneksen liikevaihto oli 3 970 miljoonaa euroa (4 297 milj.). Lasku edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin matalammista raakaöljyn hinnoista sekä hieman pienemmistä myyntimääristä. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 88 miljoonaa euroa (40 milj.). Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen tulos parani selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja myös Öljyn vähittäismyynnin tulos parani. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti sekä polttoaineiden että perusöljyjen matalammat marginaalit ja huoltotyöt Porvoon jalostamolla. Muut-segmentin tulos oli hieman heikompi kuin vuoden 2012 toisella neljänneksellä.
 
Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (49 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 33 miljoonaa euroa (-33 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 22 miljoonaa euroa (15 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -1 miljoonaa euroa (3 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 0 miljoonaa euroa (5 milj.)

Konsernin toisen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 112 miljoonaa euroa (-115 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 26 miljoonaa euroa (164 milj.) sekä omaisuuden luovutusvoitot, jotka olivat 43 miljoonaa euroa (0 milj.). Omaisuuden luovutusvoitot sisältävät 48 miljoonan euron voiton Neste Polska Sp. z o.o:n myynnistä ja 4 miljoonan euron tappion Ruotsin nestekaasuliiketoiminnan lopettamisesta. Tulos ennen veroja oli 96 miljoonaa euroa (-143 milj.), kauden voitto 90 miljoonaa euroa (-112 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,35 euroa (-0,44).

Konsernin tammi-kesäkuun 2013 tulos

Neste Oilin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 8 228 miljoonaa euroa (8 751 milj.). Liikevaihdon lasku johtui matalammista keskimääräisistä öljyn hinnoista ja hieman alhaisemmista myyntimääristä. Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 223 miljoonaa euroa (119 milj.). Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikutti positiivisesti Uusiutuvien polttoaineiden parantunut tulos ja negatiivisesti jalostamoiden huoltotyöt toisella neljänneksellä.

Öljytuotteiden kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 141 miljoonaa euroa (126 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 59 miljoonaa euroa (-35 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 33 miljoonaa euroa (30 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa (-4 milj.). Muut-segmentin tulokseen kirjattiin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 6 miljoonan euron liiketappio (-1 milj.), mikä johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta.
 
IFRS:n mukainen liikevoitto oli 198 miljoonaa euroa (76 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 61 miljoonaa euroa (100 milj.) ja omaisuuden luovutusvoitot, jotka olivat 43 miljoonaa euroa (45 milj.). Tulos ennen veroja oli 161 miljoonaa euroa (26 milj.), kauden voitto 137 miljoonaa euroa (11 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,04).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 7,1 % (tilikaudella 2012: 5,0 %).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailman öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan maltillisesti vuonna 2013, mutta uusi jalostuskapasiteetti lisää todennäköisesti painetta yksinkertaisille jalostamoille. Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan kehittyvän kausivaihtelun mukaisesti. Perusöljymarkkinoihin kohdistuu todennäköisesti edelleen painetta johtuen runsaasta tarjonnasta ja Euroopan heikosta kysynnästä. Neste Oilin jalostamoilla ei ole suunniteltu toteutettavan merkittäviä huoltoseisokkeja vuoden 2013 toisella puoliskolla.

Uusiutuvien polttoaineiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden toisella puoliskolla. Kasviöljyjen hintaerot ovat tällä hetkellä leveämmät kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin, ja niiden kehittyminen riippuu satonäkymistä, sääilmiöistä sekä vaihtelusta eri raaka-aineiden kysynnässä.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta keskittyy edelleen myynnin, raaka-aineiden ja tuotannon optimointiin. Olettaen, että nykyiset markkinaolosuhteet säilyvät, segmentin koko vuoden 2013 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan yli 120 miljoonaa euroa.

Konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuoteen 2012 verrattuna olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali pysyttelee viime vuosille tyypilliseen tapaan 5 dollarin barrelitasolla ja Uusiutuvien polttoaineiden tulos kehittyy odotetusti. Konsernin investointien odotetaan olevan alle 300 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus toisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 1.8.2013 kello 11.30 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 1.8.2013 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0) 9 2310 1621 (osallistumiskoodi: 9233297). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 9.8.2013 asti numerossa +358 (0) 9 2310 1650 (koodi: 9233297#).