28 Huhtikuu 2009

Neste Oilin osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2009

- Vertailukelpoinen liikevoitto 56 miljoonaa euroa (Q1/2008: 119 miljoonaa)
 
 
Ensimmäinen neljännes lyhyesti:
- Dieselmarginaalit heikentyivät liki 40 % edellisvuoden tammi-maaliskuusta
- Liikennepolttoaineiden kysyntä laski tärkeimmillä markkinoilla
- Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,44 dollaria barrelilta (1-3/08: 11,91)
- Vertailukelpoinen liikevoitto puolittui 56 miljoonaan euroon (1-3/08: 119 milj.)
- IFRS:n mukainen liikevoitto 95 miljoonaa euroa (1-3/08: 204 milj.)
- Operatiivinen rahavirta parani 17 miljoonaan euroon (1-3/08: -113 milj.)
- Mittava organisaatiouudistus käynnistettiin tarkoituksena lisätä tehokkuutta ja  asiakaslähtöisyyttä sekä edistää yhtiön strategian toteuttamista
 
 
Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Talouden taantuma on näkynyt selvästi öljytuotteiden kysynnässä. Öljynjalostajat tuntevat vaikutuksen erityisen selvästi, sillä uutta jalostuskapasiteettia on valmistumassa sekä tänä että ensi vuonna. Erityisesti dieselmarkkinat ovat heikentyneet, koska ne ovat voimakkaasti riippuvaisia teollisuustuotannosta ja kuljetuksista. Heikentyminen näkyi selvästi maaliskuussa, joka oli vaikea kuukausi, eivätkä markkinat ole huhtikuun aikana juurikaan parantuneet."
 
"Organisaatiouudistuksemme on osaltaan vastaus näihin haasteisiin. Sillä tähdätään tehokkaampaan ja asiakaslähtöisempään toimintatapaan, joka auttaa meitä strategiamme toteuttamisessa. Olemme edelleen hyvin sitoutuneita NExBTL-dieselin tuotannon ja liiketoiminnan kasvattamiseen tähtääviin hankkeisiimme."
 
"Olen tyytyväinen voidessani todeta, että olemme hiljattain vastaanottaneet ensimmäisen lastin RSPO-sertifioitua palmuöljyä. Tämäkin korostaa osaltaan sitoutumistamme vastuullisiin tuotteisiin, prosesseihin ja toimintatapoihin."
 
 
Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
 
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 28.4.2009 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 28.4.2009 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Tunnus on Neste Oil. Puhelua voi seurata myös internetissä. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.
 
 
 
 
 
 
NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009     
1-3/2009 JA 1-3/2008 ei-tilintarkastettuja, koko vuosi 2008 tilintarkastettu
 
Suluissa olevat luvut viittaavat ensimmäiseen neljännekseen 2008, ellei muuta ole mainittu.
 
 
Avainluvut
 
Milj. euroa (ellei toisin mainita)
 
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta.
 

Konsernin tulos
 
Neste Oil -konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 2 053 miljoonaa euroa, mikä on 38 % vähemmän kuin vuotta aiempi 3 297 miljoonaa euroa. Lasku johtuu huomattavasti matalammista öljytuotteiden hinnoista.
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa. Sen lasku edellisvuoden 119 miljoonasta eurosta johtui matalammasta kokonaisjalostusmarginaalista sekä valuuttakurssisuojausten negatiivisesta vaikutuksesta.
 
Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 64 miljoonaa euroa (113 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -7 miljoonaa euroa (2 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 12 miljoonaa euroa (9 milj.), ja Muut-segmentin -11 miljoonaa euroa (-8 milj.). Muut-segmentti sisältää osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (Nynas AB), joka oli -7 miljoonaa euroa (1 milj.).
 
IFRS:n mukainen liikevoitto oli 95 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä (204 milj.) Vertailukelpoisen liikevoiton laskun lisäksi matalampi liikevoitto oli seurausta öljyjohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutoksista.
 
Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 81 miljoonaa euroa (191 milj.), tilikauden voitto 61 miljoonaa euroa (143 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,24 euroa (0,56).
 
Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli maaliskuun lopussa 11,6 % (31.3.2008: 14,1 %).
 
 
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat yhteensä 174 miljoonaa euroa (82 milj.). Öljytuotteiden osuus oli 43 miljoonaa euroa (33 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 123 miljoonaa euroa (27 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 4 miljoonaa euroa (8 milj.). Neljänneksen poistot olivat 55 miljoonaa euroa (59 milj.).
 
Konsernin korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 1 217 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 004 milj.). Nettorahoituskulut tammi-maaliskuussa olivat 14 miljoonaa euroa (13 milj.). Yhtiö pääomittaa suuriin investointihankkeisiin liittyviä korkokuluja vuoden 2009 aikana. Luottojen keskikorko maaliskuun lopussa oli 2,8 % ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,8 vuotta.
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 17 miljoonaa euroa (-113 milj.). Raakaöljyn ja öljytuotteiden contangovarastoihin oli maaliskuun lopussa sitoutunut yhteensä noin 150 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 44,9 % (31.12.2008: 46,3 %), velan osuus kokonaispääomasta 35,3 % (31.12.2008: 31,5 %) ja velkaantumisaste 54,6 % (31.12.2008: 46,1 %).
 
Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat maaliskuun lopussa 1 485 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 536 milj.). Yhtiö ei näe merkittävää uudelleenrahoitustarvetta ennen vuotta 2012. Lyhyen aikavälin rahoitustarpeet hoidetaan syndikoiduilla luottosopimuksilla ja luotollisilla pankkitileillä. Yhtiön luottosopimuksissa ei ole tulokseen, taseeseen tai rahavirtaan sidottuja ehtoja.
 
Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
 
 
Markkinakatsaus
 
Raakaöljyn hinta vakiintui alkuvuonna 45-50 dollariin barrelilta viime vuoden lopun hintaromahduksen jälkeen. Raskaampien ja kevyiden raakaöljyjen hintaero oli varsin kapea, mikä johtui muun muassa OPECin päätöksestä vähentää raskaampien raakaöljylaatujen tuotantoa.
 
Viitejalostusmarginaalit heikkenivät maailmantalouden heikkojen näkymien ja öljytuotteiden kysynnän laskun takia.
 
Bensiinimarginaalit paranivat viime vuoden lopun heikolta tasolta, mikä oli seurausta tuotannon vähentymisestä ja matalampien kuluttajahintojen aiheuttamasta kysynnän tasaantumisesta.
 
Keskitisleiden kysyntä heikkeni selvästi taloudellisen taantuman johdosta, ja dieselin ja muiden keskitisleiden marginaalit laskivat koko ensimmäisen neljänneksen ajan. Lisäksi marginaaleihin vaikuttivat heikentävästi Yhdysvaltain ja Euroopan runsaat dieselvarastot.
 
Euroopassa raskaan polttoöljyn marginaaleja nostivat vähentynyt tuotanto sekä Aasian hyvä kysyntä.
 
Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla bensiinin kysyntä laski tammi-helmikuussa 3 % ja dieselin 6 %. Raskaan liikenteen dieselin kysyntä laski jopa vielä enemmän. Baltian maissa kysyntä on ollut vieläkin heikompaa kuin Suomessa.
 
Biopolttoaineiden hinnat olivat matalammat kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös niiden raaka-aineiden väliset hintaerot olivat kapeammat. EU:ssa aloitetaan toukokuussa prosessi viime vuonna hyväksytyn uusiutuvan energian direktiivin soveltamiseksi jäsenmaissa.
 
Öljyn merikuljetusten rahtihinnat lähes puolittuivat ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta niin raakaöljy- kuin tuoterahdeissa.
 
 
Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)
*Tuotemarginaalit perustuvat Platt'sin Rotterdamin noteerauksiin

 
 
 
Tuotanto ja myynti
 
Neste Oil jalosti yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia (3,8 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, joista 3,1  miljoonaa tonnia (3,1 milj.) Porvoossa ja 0,6 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa. Porvoon jalostamon raakaöljyn tislauskapasiteetin käyttöaste oli 90 % (94 %) ensimmäisellä neljänneksellä. Naantalin lukema laski 86 prosenttiin (99 %), mikä johtui suunnitelluista huoltoseisokeista.
 
Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) osuus Neste Oilin jalostamoiden kokonaissyötöstä oli ensimmäisellä neljänneksellä 63 % (64 %).
 
Dieselin osuus Neste Oilin myynnistä pysyi 40 prosentin tuntumassa. Osa tuotetusta dieselistä varastoitiin neljänneksen aikana. Suurin osa viime vuoden lopulla varastoidusta bensiinistä myytiin neljänneksen aikana lähinnä Pohjois-Amerikan markkinoille.
 
Maaliskuun lopussa yhtiön contangovarastoissa oli 550 000 tonnia (yli 4 miljoonaa barrelia) raakaöljyä ja tuotteita.
 
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)
 
 
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

 

SEGMENTTIKATSAUKSET
 
Huhtikuun 2009 alusta lähtien Neste Oilin liiketoiminnot on jaoteltu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut. Näiden raportointisegmenttien mukaiset tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2008 julkistettiin 23.4.2009.
 
 
Öljytuotteet
 
Avainluvut
 
 
Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 64 miljoonaa euroa (113 milj.). Liikevoiton laskun taustalla olivat matalampi kokonaisjalostusmarginaali sekä Yhdysvaltain dollarin suojausten negatiivinen vaikutus. Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli neljänneksellä 9,44 dollaria barrelilta verrattuna edellisvuoden saman neljänneksen 11,91 dollariin barrelilta. Kaikki kokonaisjalostusmarginaalin merkittävimmät ajurit (dieselmarginaali, venäläisen ja Brent-raakaöljyn välinen hintaero sekä IEA Brent cracking -viitejalostusmarginaali) olivat heikompia kuin vuotta aiemmin.
 
Perusöljyjen kysyntä laski 25 % vertailukaudesta, mutta sen negatiivista vaikutusta hillitsivät jonkin verran korkeammat marginaalit. Yhdysvaltain bensiinimarkkinoiden lievä toipuminen ja matalammat raaka-aineiden hinnat auttoivat bensiinikomponentteja ja erityisesti iso-oktaaniliiketoimintaa.
 
Laivaston käyttöaste oli edelleen korkea eli 93 %, mutta rahtihintojen romahtamisesta johtuen Shippingin vaikutus segmentin tulokseen oli hyvin pieni. Sitä vaimensi entisestään rahtijohdannaispositioiden sulkemisesta seurannut 3 miljoonan euron tappio.
 
Öljytuotteiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 19,4 % (19,8 %).
 

Uusiutuvat polttoaineet

 
Uusiutuvien polttoaineiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (2 milj.). Uusiutuvan dieselin marginaalit alenivat edellisvuodesta johtuen alemmista tuotehinnoista sekä kiinteähintaisen raaka-ainesopimuksen päättymisestä. NExBTL-dieselin hintapreemio tavalliseen biodieseliin verrattuna säilyi hyvänä. Segmentin kiinteiden kustannusten nousu liittyy liiketoiminnan laajentamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 
NExBTL-dieselille on saatu hyväksynnät ja rekisteröinnit tärkeimmillä Euroopan markkinoilla sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
 
Uusiutuvien polttoaineiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa -2,3 % (-4,7 %).
 
 
Öljyn vähittäismyynti
 
Avainluvut
*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin
 
Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 miljoonaan euroon (9 milj.) tammi-maaliskuussa. Nousun taustalla olivat erityisesti Luoteis-Venäjän hyvät marginaalit. Niiden positiivinen vaikutus oli voimakkaampi kuin myyntimäärien laskun negatiivinen vaikutus. Kaikkien tuotteiden paitsi lämmitysöljyn myynti laski.
 
Bensiinin myynti Suomen vähittäismarkkinoilla väheni vuoden takaisesta. Dieselissä suurin lasku nähtiin raskaan liikenteen myynnissä, kun taas dieselin myynti yksityiskäyttöön kasvoi. Marginaalit olivat suunnilleen ennallaan Suomessa. Voiteluainemyynti on kärsinyt merkittävästi heikosta kysynnästä.
 
Myyntimäärät kasvoivat hieman Suomen ulkopuolella, mihin vaikuttivat uudet asemat sekä automaattiasemakonseptin tehokkuus.  
 
Neljänneksen lopussa Neste Oililla oli 881 (898) asemaa Suomessa ja 288 (273) Itämeren alueella ja Venäjällä.
 
Öljyn vähittäismyynnin 12 kuukauden sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 7,1 % (16,3 %).
 
 
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
 
Ensimmäisellä neljänneksellä käytiin kauppaa yhteensä 76 134 442 Neste Oilin osakkeella, mikä vastaa 0,8 miljardia euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan 11,62 euroa ja alimmillaan 8,80 euroa. Neljänneksen päätöskurssi oli 10,02, jolla laskettuna yhtiön markkina-arvo oli 2,6 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,2 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma vuoden lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
 
Suomen valtio omisti maaliskuun lopussa 50,1 prosenttia osakkeista, ulkomaalaiset omistajat 17,4 prosenttia, suomalaiset instituutiot 20,4 prosenttia ja kotitaloudet 12,0 prosenttia.
 
 
Organisaatiouudistus
 
Neste Oil ilmoitti 5.2.2009, että sen liiketoiminnat ryhmitellään uudestaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen (Business Areas) ja seitsemään yhteiseen toimintoon (Common Functions). Muutoksella tavoitellaan kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä toimintamallia, joka kykenee tehokkaasti toteuttamaan yhtiön strategiaa. Uusi toimintamalli on matriisiorganisaatio, jossa eri liiketoiminta-alueiden ja toimintojen parhaat käytännöt ja osaaminen voidaan yhdistää kokonaisuuden eduksi. Tällä turvataan myös se, että uudet kansainväliset yksiköt, kuten Singaporeen ja Rotterdamiin rakenteilla olevat tehtaat, voidaan tehokkaasti yhdistää Neste Oilin toimintaan ja raportointiin.
 
Uusi rakenne ja organisaatio tulivat käyttöön 1.4.2009. Liiketoiminta-alueet ovat tulosvastuisia yksiköitä, jotka vastaavat asiakkuuksista ja tuotteista sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Uudet liiketoiminta-alueet ovat Öljytuotteet (Oil Products), Uusiutuvat polttoaineet (Renewable Fuels) ja Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail). Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset toiminnot kuuluvat ryhmään Muut (Others). Konsernin yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto ja logistiikka, Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Ympäristö ja turvallisuus, Viestintä, Teknologia ja strategia sekä Lakiasiat.
 
Erikoistuotteet-toimiala yhdistettiin Öljytuotteet-liiketoiminta-alueeseen. Shipping-toimiala raportoidaan osana sen palveluita käyttäviä liiketoiminta-alueita ja Shippingin varustamotoiminta siirtyi osaksi Tuotanto ja logistiikka -toimintoa.
 
Neste Oilin konsernin johtoryhmän muodostavat: Matti Lievonen, toimitusjohtaja; Matti Lehmus, Öljytuotteet; Jarmo Honkamaa, Uusiutuvat polttoaineet ja konsernin varatoimitusjohtaja; Sakari Toivola, Öljyn vähittäismyynti; Ilkka Poranen, Tuotanto ja logistiikka; Ilkka Salonen, Talous ja rahoitus; Hannele Jakosuo-Jansson, Henkilöstö; Simo Honkanen, Ympäristö ja turvallisuus; Osmo Kammonen, Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet; Lars Peter Lindfors, Teknologia ja strategia. Lakiasian johtaja Matti Hautakangas toimii johtoryhmän sihteerinä.
 
Liiketoiminnan johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden johtajista, talous- ja
rahoitusjohtajasta sekä tuotanto- ja logistiikkajohtajasta.
 
 
Yhtiökokous
 
Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin raportointikauden jälkeen 3.4.2009 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.
 
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osingot maksettiin perjantaina 17.4.2009.
  
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Markku Tapio ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä uutena jäsenenä Hannu Ryöppönen. Timo Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana. Hallituksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavaa: puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi, varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi ja jäsenet 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.  Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. 
 
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan, ja hallintoneuvoston jäseniksi tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala (puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Mikael Forss, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi, Jutta Urpilainen ja Anne-Mari Virolainen. Hautala, Ahonen, Forss, Heinonen, Mustajärvi, Urpilainen ja Virolainen valittiin uudelle toimikaudelle. Tiilikainen valittiin uudeksi jäseneksi. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Mikael Forss, joka on johtaja Kansaneläkelaitoksessa. Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, joten ne ovat: puheenjohtaja 1 000 euroa/kk, varapuheenjohtaja 600 euroa/kk ja jäsenet 500 euroa/kk. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio.
 
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
 
Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittiin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 2. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsi kokouksessaan molempien valiokuntiensa jäsenet. Timo Peltola valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Michiel Boersma, Mikael von Frenckell ja Ainomaija Haarla sen jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Nina Linander puheenjohtajaksi sekä Hannu Ryöppönen, Markku Tapio ja Maarit Toivanen-Koivisto jäseniksi.
 
 
 
Henkilöstö
 
Neste Oilin keskimääräinen henkilöstömäärä ensimmäisellä neljänneksellä oli 5 252 (4 912). Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 5 264. (31.3.2008: 5 114).
 
 
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 
Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Maaliskuun lopussa TRIF-lukema oli 2,9 (5,2). Kuluvan vuoden tavoite on alle 4.
 
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli maaliskuun lopussa 2,0 tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Kuluvan vuoden tavoite on alle 2.
 

Strategian toteutus
 
Yhtiön nykyiset investointihankkeet tähtäävät uusiutuvan NExBTL-dieselin ja huippulaatuisten perusöljyjen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.
 
Strategiset projektit
 
Uusiutuvaa dieseliä valmistavien laitosten rakentaminen Singaporessa ja Rotterdamissa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Singaporen laitoksen mekaaninen valmius on tarkoitus saavuttaa kesällä 2010. Tuotannon käynnistyminen tapahtuisi saman vuoden kolmannella neljänneksellä. Singaporen projektin investointikustannus on edelleen alkuperäinen 550 miljoonaa euroa.
 
Rotterdamin laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Tämäkin projekti on edennyt aikataulun ja alkuperäisen kustannusarvion, 670 miljoonaa euroa, mukaisesti.
 
Neste Oilin ja Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) yhteisyritys on aloittanut korkealaatuista perusöljyä valmistavan laitoksen rakentamisen Bahrainissa. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 400 000 tonnia VHVI-perusöljyä, jota käytetään korkealaatuisten voiteluaineiden valmistuksessa. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 lopussa. Neste Oilin osuus hankkeesta on 45 % ja arvioitu osuus investointikustannuksesta 115-135 miljoonaa euroa.
 
Porvooseen suunnitellun isomerointiyksikön rakentamista on päätetty lykätä myöhemmäksi.

 
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
 
Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 
Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät edelleen maailmantalouden heikentymiseen, joka vaikuttaa negatiivisesti öljytuotteiden kysyntään. Näitä seurauksia on jo nähty muutaman edellisen neljänneksen aikana, ja viime aikoina etenkin Neste Oilin tärkeimmän tuotteen eli dieselin kysyntä on heikentynyt. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat lisänneet yleistä epävarmuutta, minkä seurauksena asiakassaatavien hallinta on entistäkin tärkeämpää. Myös äkilliset, suunnittelemattomat tuotantokatkokset yhtiön laitoksilla muodostavat jatkuvasti
lyhyen aikavälin riskin.

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.
 
Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.
 
EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoainemarkkinoiden kehityksen nopeuteen.
 
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.
 
Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
 
 
Näkymät
 
Maailman talouden näkymät eivät ole parantuneet kuluvan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja öljyn kysyntäennusteita on jatkuvasti tarkistettu alaspäin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi huhtikuussa, että maailmanlaajuinen öljyn kysyntä laskee tänä vuonna 2,8 %. OECD-maiden kysynnän ennustetaan laskevan 4,9 %.  

Kysynnän laskiessa jalostuskapasiteettia tulee lisää markkinoille, mikä tuo lisäpainetta jalostusmarginaaleihin. Tämä ja taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen on jo vaikuttanut negatiivisesti dieselmarginaaleihin, joiden odotetaan pysyvän aikaisempia vuosia matalampina. Yhdysvaltain bensiinimarkkinoilla on nähtävissä pientä elpymistä, ja bensiinimarginaalien arvioidaan olevan jonkin verran vahvempia kuin helmikuussa julkistetuissa näkymissä.
 
Perusöljyjen kysynnän arvioidaan pysyvän matalana vuoteen 2008 verrattuna, mikä on seurausta voiteluainemarkkinoiden heikkoudesta. Tästä syystä Neste Oil sulkee PAO-perusöljytehtaansa Belgian Beringenissä ja lomauttaa sen henkilöstön neljäksi viikoksi toukokuussa. Öljyn merikuljetusten rahtihinnat näyttävät pysyvän hyvin matalina koko vuoden.

Uusiutuvat polttoaineet -segmentin ei odoteta tekevän positiivista tulosta kuluvana vuonna. Syynä tähän on liiketoiminnan laajentumisesta johtuva kustannusten nousu. Odotuksiin ei merkittävästi vaikuta Porvoon toinen tuotantolaitos, joka käynnistyy kolmannella neljänneksellä.
 
Öljyn vähittäismyynnin myyntimääriin ja marginaaleihin vaikuttaa edelleen kysynnän heikentyminen. Paikallisten valuuttojen devalvoituminen voi vaikuttaa negatiivisesti Suomen ulkopuolisiin toimintoihin.

Neste Oilin jalostamoiden suorituksen tulisi parantua vuoteen 2008 verrattuna huolimatta joidenkin yksiköiden suunnitelluista huoltoseisokeista. Porvoon tuotantolinjalla 4 toteutetaan huhtikuun puolivälissä alkanut kahden kuukauden huoltoseisokki toiminnan tehostamiseksi ja linjan tuottavuuden parantamiseksi.
 
Helmikuun tilinpäätöstiedotteessa kerrotun mukaisesti yhtiö kiinnittää erityishuomiota kiinteisiin kustannuksiinsa. Tämän työn tuloksista kerrotaan toisella vuosipuoliskolla.
 
Yhtiön investointiennustetta vuodelle 2009 on laskettu 890 miljoonaan euroon helmikuussa julkistetusta 950 miljoonasta eurosta. Ylläpitoinvestointien osuus on 160 miljoonaa euroa (aiempi arvio 180 milj.), tuottavuusinvestointien 40 miljoonaa euroa (aiempi arvio 60 milj.) ja strategisten investointien 690 miljoonaa euroa (aiempi arvio 710 milj.).
 
 
Toisen neljänneksen 2009 tuloksen julkistaminen
 
Neste Oil julkistaa toisen neljänneksen tuloksensa 30.7.2009 noin kello 9.00.


Espoossa 27. huhtikuuta 2009
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut
pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja
kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
 
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
 
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
 
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
 
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
 
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
 
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
 
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
 
Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana