11 Syyskuu 2013

Neste Oilin pääomamarkkinapäivä Lontoossa: yhtiö vahvistaa sijoitetun pääoman tuotolle asetetun 15 %:n pitkän aikavälin tavoitteen

Neste Oil Oyj

Pörssitiedote

11.9.2013 klo 14.00 (EET)

Neste Oilin pääomamarkkinapäivä Lontoossa: yhtiö vahvistaa sijoitetun pääoman tuotolle asetetun 15 %:n pitkän aikavälin tavoitteen

Neste Oil järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 11.9.2013 Lontoossa. Tilaisuus koostuu johdon esityksistä, joissa käsitellään mm. yhtiön strategiaa, taloudellisia tavoitteita ja liiketoimintojen viimeaikaista kehitystä.Neste Oil päivitti vuoden 2013 tulosohjaustaan 10.9.2013 julkaistussa tiedotteessa.

StrategiaNeste Oil on edelleen vahvasti sitoutunut puhtaamman liikenteen strategiaansa ja jatkaa sen toteuttamista keskittyen neljän, yhtiön menestyksen kannalta keskeisen arvonluontiohjelman edistämiseen. Nämä vuonna 2011 käynnistetyt ohjelmat ovat Kannattava kasvu, Tuottavuus, Uusiutuvat raaka-aineet ja Asiakaslähtöisyys. Ohjelmille on määritelty konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti.

Neste Oil pyrkii tuottamaan vahvaa kassavirtaa, joka mahdollistaa velan osuuden vähentämisen,  osinkojen maksamisen sekä tarkkaan harkitut investoinnit.

Taloudelliset tavoitteet

Neste Oilin tärkeimpinä taloudellisina tavoitteina säilyvät velan osuus kokonaispääomasta ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE). Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on edelleen 25-50  %, ja sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuottotavoite säilyy 15 %:ssa.

Yhtiön osinkopolitiikka on ennallaan ja sen mukaan Neste Oil pyrkii jakamaan osinkoa vähintään kolmanneksen vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Uusiutuvat polttoaineet

Uusiutuvissa polttoaineissa Neste Oil on jatkanut asiakaskuntansa laajentamista sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Tammi-heinäkuussa 2013 uusiutuvan dieselin myynnistä noin 65 % suuntautui Eurooppaan ja 35 % Pohjois-Amerikkaan.

Neste Oilin tavoitteena on nostaa nykyisten uusiutuvan dieselin tuotantolaitostensa kapasiteettia 2 miljoonasta tonnista 2,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 mennessä ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Lisäksi Neste Oilin pyrkimyksenä on saavuttaa uusiutuvan dieselin jalostamoillaan yli kolmen vuoden huoltovälit.

Lisäkapasiteetin ja pitkien huoltovälien ansiosta uusiutuvan dieselin tuotantokustannuksia pyritään alentamaan 220 dollarista 200 dollariin tonnilta laitosten käydessä täydellä kapasiteetilla. 

ÖljytuotteetNeste Oil keskittyy kotimarkkina-asemansa vahvistamiseen Itämeren alueella. Yhtiö on siirtynyt Porvoon jalostamon tuotantolinjalla 4 kahdesta vuotuisesta huoltoseisokista yhteen. Dieseliä valmistavan linjan tuotantotavoitteeksi on asetettu miljoona tonnia vuodessa. Lisäksi Neste Oil jatkaa työtään lisäjalostusmarginaalin maksimoimiseksi tavoitteen ollessa 4 dollaria barrelilta. Perusöljyjen haasteellisen markkinatilanteen vuoksi Neste Oil keskittyy parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) kanssa suunniteltu VHVI-perusöljyjen markkinointiyhteistyö ei toteudu aiemmin ilmoitetulla tavalla, vaan Neste Oil selvittää muita kaupallisia vaihtoehtoja vastaamaan pidemmän aikavälin kysynnän kasvuun.Öljyn vähittäismyyntiÖljyn vähittäismyynnissä Neste Oilin tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa ja vakaata kannattavuuttaan kehittämällä palveluita, jotka perustuvat parempaan asiakastarpeiden ymmärtämiseen.  Lisäksi yhtiö jatkaa Neste Pro Dieselin kaltaisten laadukkaiden tuotteiden tuomista markkinoille. 

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.nesteoil.com/investors noin klo 14.30.

Tilaisuutta voi myös seurata suorana verkossa klo 14.30 alkaen osoitteessa: http://view-w.tv/859-1122-13191/enVideotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.nesteoil.com/investors.

Neste Oil OyjKaisa Lipponen

ViestintäjohtajaLisätietoja: Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, tel. +358 50 458 4098

Neste Oil lyhyestiNeste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi